Urine in laboratorium en pipetje

Sneldiagnostiek van urineweginfecties

Urineweginfecties (UWI's) zijn naast luchtweginfecties, de meest geziene infecties in de huisartsenpraktijk. Nu duurt het vaststellen van de infectieveroorzaker enkele weken en soms komt het voor dat de tests negatief uitvallen, terwijl de patiënt nog steeds kampt met klachten. Intussen krijgt de patiënt volgens de richtlijnen van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) blind een antibioticumkuur, wat de kans op antibioticaresistentie vergroot.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de wijze waarop de diagnosestelling van urineweginfecties kan worden versneld en verbeterd.

Belang onderzoek

Urineweginfecties behoren tot de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee een patiënt de huisarts of ouderengeneeskundige bezoekt. De diagnose en behandeling van patiënten met een UWI is verre van optimaal. Een antibioticumkuur wordt in eerste instantie ‘blind’ ingezet; de behandelaar weet niet welk micro-organisme de infectieverwekker is.

Wanneer bij een tweede ‘blinde’ antibioticumkuur geen vermindering van klachten optreedt, wordt de urine opgestuurd naar het huisartsenlaboratorium en op “kweek” ingezet. Deze aanpak is belastend voor de patiënt en leidt bovendien tot onnodig gebruik van antibiotica, wat gezien wordt als een van de belangrijkste oorzaken voor antibioticaresistentie.

Doelstelling

Het onderzoek is een project van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (IMD) en richt zich op het verbeteren van de diagnostiek van urineweginfecties, zodat de infectieveroorzaker sneller geïdentificeerd kan worden en de patiënt sneller geholpen kan worden met de juiste antibiotica.

Onderzoeksopzet

Om zo effectief mogelijk bacteriën te kunnen opsporen, wordt een database aangelegd van de meest voorkomende ziekteverwekkers. Bij de selectie van de soorten voor de database krijgen de onderzoekers advies van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam.

De ziekteverwekkers worden verzameld uit urinemonsters afkomstig van twee huisartsenpraktijken en huisartsenlaboratorium Saltro. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om met de SC MALDI-TOF de antibioticumgevoeligheid van bacteriën in een urinemonster te bepalen.

Het moet duidelijk worden hoe en hoeveel kosten er worden bespaard met SC MALDI-TOF technologie. Studenten Biologie van het ROC en studenten B&M van Hogeschool Leiden doen een groot gedeelte van dit onderzoek.

Type project

Dit project is gefinancierd met een RAAK-publiek subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Samenwerking

Het onderzoek wordt in samenwerking met de firma Biosparq uitgevoerd wat een apparaat heeft ontwikkeld, de Single Cell MALDI-TOF, dat direct bacteriën in urinemonsters kan identificeren. 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject, neem contact op met Willem van Leeuwen van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek: leeuwen.van.w@hsleiden.nl