bacterien

Toepassing SID robot in voedingsverwerkende industrie

In dit project wordt gekeken naar de manier waarop een snelle identificatie kan plaatsvinden van bacteriën in producten binnen de voedselindustrie. 

Belang onderzoek

Ondanks de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen heeft de voedingsverwerkende industrie met enige regelmaat te kampen met door bacteriën besmette producten.

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten en zijn verplicht de gehele productielijn te bewaken en te beoordelen of hun producten voldoen aan de wettelijke eisen en veilig zijn voor consumptie.

Tijdige detectie en identificatie van de veroorzaker van een productbesmetting, stelt bedrijven in staat tot sneller ingrijpen en er wordt voorkomen dat besmette producten in de winkelschappen terecht komen. Zo kan de veiligheid van het product gegarandeerd worden en kunnen kostbare recalls worden voorkomen.

Doel onderzoek

SID staat voor ‘Search, Identify and Destroy’. Dit initiatief richt zich op het potentieel van een SID- robot om ziekteverwekkende bacteriën binnen de voedingsverwerkende industrie te bestrijden. Binnen de visverwerkende industrie wordt namelijk veel hinder ondervonden van de bacterie Listeria monocytogenes. Deze bacterie kan bij consumptie klachten veroorzaken, zoals gastro-enteritis, maar ook sepsis en meningitis waaraan patiënten kunnen overlijden.

In dit project worden de mogelijkheden voor een snelle identificatie van deze bacterie op basis van DNA sequence analyse met behulp van de mini DNA-sequencer (de MinION) van Oxford Nanopore onderzocht. 

De SID-robot

Onderzoeksopzet

Studenten die deelnemen aan dit project hebben zich beziggehouden met het opkweken van samples afkomstig van de visverwerkende industrie, het isoleren van DNA, het sequencen van het DNA of analyse van de data.

Onderzoeksresultaten

Er zijn 2 stammenclusters van Listeria monocytogenes gevonden, wat een aanwijzing is voor 2 aparte bronnen; dit zou deze methodiek dus zeer geschikt maken voor bronopsporing.

Daarnaast konden genen worden geanalyseerd die virulent zijn en genen die te maken hebben met antibiotica resistentie. 

Het project heeft een zeer bruikbaar protocol opgeleverd en heeft geleid tot een nieuw onderzoeksvoorstel waarbij niet alleen de vis- maar ook de vleesverwerkende industrie zijn betrokken. Dit project is als voorlopig positief beoordeeld door de subsidieverstrekker SIA.

Type project

Dit project is gefinancierd met een KIEM-smart industry subsidie van Nationaal regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA. Status: juli 2019 afgerond. Het onderzoek wordt vervolgd met behulp van andere financiering zoals contractresearch.

Samenwerking

Bedrijven uit de visverwerkende industrie; Van Wynen, de Kennemer visgroep. Daarnaast Baseclear, WFC en TROIKA.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject, neem contact op met Willem van Leeuwen van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek: leeuwen.van.w@hsleiden.nl