Hogeschool Leiden

Onderzoek naar gunstige bacteriën voor een weerbaarder koraalrif

Wereldwijd verdwijnen koraalriffen. Oorzaken hiervoor zijn hogere zeewatertemperaturen en toegenomen CO2 opname in de oceanen. Het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek doet onderzoek naar een strategie om koraal weerbaarder te maken.

Om het uitsterven van koralen op Bonaire te voorkomen, herstelt Reef Renewal Foundation Bonaire het koraal door in lokale ‘nurseries’ onder beschermde omstandigheden koralen op te groeien en deze vervolgens uit te planten naar plekken waar het koraal is verdwenen. 

Deze koralen overleven goed onder normale omstandigheden, maar milieuverstoringen vormen ook voor deze herstelde koraalriffen een groot gevaar.

Hogeschool Leiden

Modificatie van het koraalmicrobioom

Een nieuwe, veelbelovende strategie om koralen weerbaarder te maken tegen milieuverstoringen is modificatie van het koraalmicrobioom.

Dit microbioom bevat bacteriën die gunstige effecten op de gezondheid en weerbaarheid van koralen hebben. Het extra toedienen van deze gunstige bacteriën in de vorm van een probioticum zou koralen beter bestand moeten maken tegen milieuverstoringen.

Onderzoek door lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek

Met het onderzoek hoopt assistent lector Maarten Morsink van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek met samenwerkingspartners Reef Renewal Foundation Bonaire, Naturalis en Wageningen University te kunnen bepalen welke bacteriën de herstelde koralen bevatten en welke van deze bacteriën gunstige eigenschappen hebben op de gezondheid en weerbaarheid van het koraal.