Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek  studenten in de klas.

Onderwijs

TOPlab participeert actief in het regulier onderwijs van Hogeschool Leiden. Zowel studenten als docenten zijn actief binnen ons laboratorium. Studenten houden zich bezig met afstudeerprojecten (HLO en MLO), minor stages en snuffel stages. Docenten geven invulling aan thematisch onderwijs en colleges in het reguliere onderwijs. Wij zijn altijd op zoek naar studenten die opgeleid worden in een van richtingen binnen de Life Sciences en Chemie. Ook bio-informatici zijn welkom binnen het TOPlab. Heb je interesse in een stageplek bij het TOPlab? Neem dan contact  met ons op.

Actuele kennis in laboratoriumonderwijs

In het TOPlab voeren docenten onderzoek uit op het gebied van IMD en infectieziekten. Veelvuldig in opdracht en samenwerking met derden. Docenten van de Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden zijn zo op de hoogte van de nieuwste technieken en geven laboratoriumonderwijs op het hoogste niveau. Kennis vanuit de markt vindt zo zijn weg naar studenten.