Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek  studenten in de klas.

Onderwijs

Het lectoraat levert een substantiĆ«le bijdrage aan het onderwijs, zowel direct: door onderwijsbijdragen van de lector en afstudeer- en stageonderzoek van studenten binnen het lectoraat, als indirect: onderzoek dat kenniskringleden uitvoeren in het lectoraat vernieuwt het onderwijs en verbetert de kwaliteit. De docenten beheersen de stof beter en worden deskundiger in bepaalde expertise. Het lectoraat maakt gebruik van nieuwe technieken en moderne apparatuur waar docenten en reguliere studenten mee werken.

Het lectoraat participeert actief in het regulier onderwijs van Hogeschool Leiden. Lector en andere medewerkers verzorgen (gast)colleges voor MLO-studenten en studenten van de opleidingen Bio-informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie. Zowel studenten als docenten zijn actief binnen het laboratorium. Studenten zijn bezig in het kader van hun afstudeerprojecten (MLO en Bio-informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie), minorstage of snuffelstage. Docenten geven invulling aan thematisch onderwijs en colleges in het reguliere onderwijs.

Actuele kennis in laboratoriumonderwijs

In het LCAB voeren docenten onderzoek uit op het gebied van IMD en infectieziekten. Veelvuldig in opdracht van en samenwerking met derden. Docenten van de Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden zijn zo op de hoogte van de nieuwste technieken en geven laboratoriumonderwijs op het hoogste niveau. Kennis vanuit de markt vindt zo zijn weg naar studenten.