studenten doen onderzoek bij het Leiden Centre for Applied Bioscience

Onderzoek en projecten

Het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) beschikt over kennis en apparatuur om onderzoek uit te voeren op het gebied van meten en detecteren in biologische systemen. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen en valideren van meetinstrumenten om vraagstukken uit het werkveld op te pakken die vallen binnen het thema Biodiversiteit en Gezondheid. 

Onderzoeksgebieden

Er zijn binnen het thema Biodiversiteit en Gezondheid diverse onderzoeksgebieden te onderscheiden waarbinnen praktijkgericht onderzoek door het LCAB wordt verricht. De onderzoeksgebieden zijn zeer gevarieerd, resulterend in een grote diversiteit aan onderzoeksprojecten. Zoals onderzoek naar het monitoren van trainingseffecten bij sporters met behulp van genexpressie profielen of het ontwikkelen van een diagnostische methodiek voor de detectie van schimmels bij tulpen.

Bekijk de onderzoeksprojecten per lectoraat en vakgroep:

Ontwikkeling onderwijsmethodieken

Naast bovengenoemde onderzoeksgebieden is onderwijsontwikkeling een belangrijk speerpunt binnen het LCAB. Er wordt daarom ook specifiek onderzoek gedaan naar tools die het onderwijs kunnen verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de inzet van de hackathon als didactische tool.

Meer over onderzoek naar onderwijstools

Projectfinanciering

Alle projecten binnen het LCAB worden zoveel mogelijk extern gefinancierd. Voor de meeste projecten wordt, voordat zij van start gaan, eerst een subsidie aangevraagd bij onder andere Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Daarnaast is er contractonderzoek in opdracht van externe opdrachtgevers. Er lopen ook enkele niet extern gefinancierde initiatieven als eigen onderzoekslijn van een lectoraat. Deze initiatieven zijn vaak een voorloper op het indienen van een projectaanvraag of voor het ontwikkelen van contractonderwijs. Zo wordt onder andere met het FoodLab gewerkt aan validatieonderzoek waarbij protocollen worden opgesteld voor het meten en analyseren van stoffen in kruiden en specerijen. 

Wisselwerking onderzoek en onderwijs

Eén van de speerpunten van LCAB is om studenten, docenten en professionals te betrekken bij interdisciplinaire projecten. Op deze manier komen studenten al vóór het einde van hun studie in contact met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en werken docenten en professionals aan hun eigen verdere professionalisering.

Meer over onderwijs

Meer weten?

Wil je meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van het LCAB? Neem dan contact op via [email protected].