Minisymposium 'Onderzoek naar muziek(therapie)', Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Over het lectoraat

Hogeschool Leiden heeft als enige in Nederland een lectoraat dat zich richt op het kennisdomein van de antroposofische gezondheidszorg. Overheden, zorgverzekeraars en zorginstellingen vragen in toenemende mate om bewijzen van werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van antroposofische zorg. Nog te weinig is de sector in staat deze wetenschappelijke bewijzen te leveren. Hierdoor komt de beschikbaarheid van antroposofische therapieën in gedrang.

Met het unieke lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en haar uitgebreide netwerk, beschikt Hogeschool Leiden over de meest recente (internationale) kennis en onderzoeken. Het lectoraat streeft ernaar op termijn een van de belangrijke en innovatieve onderzoeksgroepen van antroposofische gezondheidszorg en integrative medicine in Nederland en Europa te zijn. Heeft u interesse in samenwerking of heeft u een onderzoeksvraag? Neem dan contact op met het lectoraat.

Maak kennis met de medewerkers en lector

Praktijkgericht onderzoek met werkveld antroposofische gezondheidszorg

Het lectoraat werkt nauw samen met het antroposofisch werkveld en verzorgt praktijkgericht onderzoek, gericht op de volgende centrale thema’s:

  1. het aantonen van effectiviteit en veiligheid van antroposofische zorg,
  2. het ontwikkelen van optimale kwaliteit van zorg,
  3. het verbeteren van de communicatie over de antroposofische zorg,
  4. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van Integrative Medicine.

Bijdragen aan onderwijs Hogeschool Leiden en oplossen actuele problemen in gezondheidszorg

Samen met andere lectoraten van Hogeschool Leiden draagt het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg bij aan oplossingen voor de actuele problemen in de (reguliere) gezondheidszorg. Bezuinigingen zijn hard nodig, maar mogen niet ten koste gaan van kwaliteit, toegankelijkheid en innovatie van de zorg. Dit leidt tot ontwikkelingen in de richting van:

  • health promotion ('gezondheid bevorderen'),
  • het invoeren van 'stepped care' ('eerst lichtere behandelmethoden in de eerstelijnszorg'),
  • terugbrengen van medicijngebruik en
  • stimuleren van patiëntencompetentie en zelfmanagement.

De antroposofische zorg heeft jarenlange ervaring opgedaan in het praktisch invulling geven aan deze begrippen.

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg levert ook een bijdrage aan het onderwijs, met name aan de opleiding Vaktherapie.