Hogeschool Leiden

Vervolg onderzoek gezondmakende factoren in de antroposofische VGZ-aanpak

18 oktober 2022 - In navolging van onderzoek bij VGZ-instelling Bronlaak is vanuit het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg onderzoek gedaan naar mogelijke gezondmakende factoren in de antroposofische VGZ-aanpak bij Olmenes

Achtergrond van het onderzoek

Het coronavirus hield Nederland een tijd lang stevig in zijn greep. Destijds waren er veel zorgen over het coronavirus en de impact hiervan op bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking. Om meer inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte hielden tal van gezondheidsorganisaties en zorginstellingen zich bezig met het bijhouden en registreren van gediagnosticeerde besmettingen.

Dit heeft bij sommige artsen geleid tot verrassende inzichten. Zo zou er mogelijk sprake zijn van een verschil in het aantal gediagnosticeerde besmettingen tussen reguliere en antroposofische zorginstellingen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Het vermoeden was dat deze cliënten in antroposofische zorginstellingen minder vaak covid-19 hebben gekregen en als er wel sprake was van de ziekte, dat dan het verloop minder ernstig is geweest dan bij dezelfde groep cliënten in andere zorginstellingen.

De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de cliënten met een beperking die in antroposofische leefwerkgemeenschappen wonen gezonder zijn. Dit vermoeden is ontstaan tijdens de griepgolf van 2019 toen artsen zagen dat de medewerkers van antroposofische VG-zorginstellingen zwaarder getroffen werden door de griep (ernstigere verloop van de klachten) dan de bewoners zelf. Dit versterkte hun idee dat het therapeutische leefklimaat in deze antroposofische zorginstellingen mogelijk een belangrijke rol speelt in het verhogen van de weerbaarheid tegen griepachtige virussen.
Het lectoraat AG heeft hier onderzoek naar gedaan in samenwerking met de antroposofische VGZ-instellingen Bronlaak en Olmenes.
 

Opzet van het onderzoek

Aan de hand van een vergelijking van de registratiegegevens van de instellingen met landelijke cijfers, is vastgesteld of het ziekteverloop onder bewoners inderdaad milder is geweest. Door middel van onderzoeksliteratuur en diepte-interviews is vervolgens in kaart gebracht wat mogelijke beschermende factoren zijn in het therapeutisch leefklimaat van deze zorginstellingen. 

Meer informatie

Heeft u interesse in dit onderzoek neem dan contact op met onderzoeker Pascal Kreijen.