Leden van de kenniskring van het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs