Focus bij de studenten

Onderwijs

Het lectoraat Waarde(n) Vrijeschoolonderwijs wil ontmoetingen arrangeren tussen regulier, vrijeschoolonderwijs en andere onderwijsvormen om kennis te delen en elkaar te inspireren. Ook wil het kennis over wetenschappelijk onderzoek verder integreren in het lesaanbod van de Vrijeschool Pabo en de reguliere Pabo van Hogeschool Leiden. Uiteraard vloeit de kennis opgedaan in onderzoeken de komende vier jaar terug naar het onderwijs en het werkveld.

Teammaster 3TO

Sinds 1 januari 2017 is lector Aziza Mayo lid van het ontwerpteam van de nieuwe Teammaster Transitie en Technologie in Onderwijs (3TO). Deze master is ontwikkeld vanuit een vergaande samenwerking tussen de faculteit Educatie van Hogeschool Leiden en Lucasonderwijs. De master onderscheidt zich doordat hij niet is bedoeld voor individuele deelnemers, maar voor schoolteams die een veranderingsproces met de school door willen maken dat betekenisvol, duurzaam en passend is bij hun visie op goed onderwijs. Vanuit de schoolteams nemen in ieder geval de schoolleider en twee leerkrachten deel. Iedere school brengt zijn eigen ontwikkelingsvraagstuk in; deze vraagstukken vormen de basis voor het onderwijs en begeleidingsproces vanuit de opleiding. De concrete invulling van de opleiding wordt door ontwerpteam, opleiders en deelnemers gezamenlijk vormgegeven.

Meer lezen over het gedachtengoed achter de ontwikkeling van de Teammaster Transitie en Technologie in Onderwijs lees je in de notitie Teammaster 3TO - mei 2017 ( pdf, 243 KB ).