Het mediacentrum

Publicaties en presentaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de recente lezingen, publicaties, rapportages, presentaties, werkgroepen en dialoogsessies van van het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs.

Lectorale rede

Publicaties

 • Mayo, A. (red.) (2022). Werken aan waarde(n)vol vrijeschoolonderwijs voor nu en voor de toekomst. ( pdf, 3.99 MB ) Leiden: Hogeschool Leiden.
 • Modderkolk, W. (red.) (2021). Waarde(n)vol Toetsen op de Vrijeschool. Voorbeelden uit de praktijk. ( pdf, 2.73 MB ) Leiden: Hogeschool Leiden en Nijmegen: Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs.
 • Faling, A. (2020). Vrijeschoolonderwijs als uitnodiging om volwassen in de wereld te willen zijn. In: P. Sins en R. Berends (Red.) Overbruggen. Verbinden van vernieuwingsonderwijs en onderzoek (pp 57-65). Deventer: Saxion Progressive Education University Press.
 • Mayo, A.Y. (2020). De brede vormende werking van periodeonderwijs in de vrijeschool: intenties en handelen. In: P. Sins en R. Berends (Red.) Overbruggen. Verbinden van vernieuwingsonderwijs en onderzoek (pp 110-118). Deventer: Saxion Progressive Education University Press.
 • Modderkolk, W. (2020). Het raadsel ontsluieren: toetsing als een waarneming in het licht van onze pedagogische opdracht. In: P. Sins en R. Berends (Red.) Overbruggen. Verbinden van vernieuwingsonderwijs en onderzoek (pp 27-36). Deventer: Saxion Progressive Education University Press.
 • Snikkers, S. (2020). Wie niet vraagt, die niet vindt! Engagement voor het leren op school. In: P. Sins en R. Berends (Red.) Overbruggen. Verbinden van vernieuwingsonderwijs en onderzoek (pp 66-75). Deventer: Saxion Progressive Education University Press.

Bekijk alle publicaties

Lezingen

 • Bos, M. (2021). Het papier is de wereld. Lezing Conferentie Overbruggen. Online, maart 2021.
 • Mayo, A.Y. (2021). Brede vorming in het periodeonderwijs zichtbaar en inzichtelijk maken. Lezing Conferentie Overbruggen. Online, maart 2021.
 • Snikkers, S. (2021). Over engagement voor het leren op school en het vuur ontsteken. Lezing Conferentie Overbruggen. Online, januari 2021.
 • Faling, A. (2020). Vrijeschoolonderwijs als uitnodiging om volwassen in de wereld te willen zijn. Lezing Conferentie Overbruggen. Online, december 2020.
 • Modderkolk, W. (2020). Beoordelen met kiemkracht. Lezing Conferentie Overbruggen. Online, november 2020.
 • Snikkers, S. (2020). Over engagement voor het leren op school en het vuur ontsteken. Keynote lezing Acadin congres 2020. Online, oktober 2020.

Bekijk alle lezingen

Presentaties, werkgroepen en dialoogsessies

 • Modderkolk, W. & Geus, A. de (2020). Dialoogsessie MT/RvT/PW: visie op toetsing en examinering. SGVVS. Zeist, oktober 2020.
 • Modderkolk, W. (2020). Intervisie rondom waarde(n)vol toetsen. Stichtse Vrije School. Zeist, februari en september 2020.
 • Modderkolk, W. (2020). Leerkring Waarde(n)vol toetsen. Verschillende bovenbouwen, september 2020 tot juni 2021.
 • Modderkolk, W. (2020). Workshops Formatief handelen. Parcival College. Groningen, januari en februari 2020.
 • Modderkolk, W. (2020). Workshop kiemkrachtig toetsen. Studiedag Marecollege. Leiden, november 2020.
 • Snikkers, S. (2020). Studiedag Gedrag, Vrijeschool Rotterdam West. Online, oktober 2020.

Bekijk alle presentaties, werkgroepen en dialoogsessies

Rapportages, projectplannen en subsidieaanvragen

 • Snikkers, S. (2021). Onderzoeksvoorstel ten behoeve van promotietraject aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen. Goedgekeurd.  
 • Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland & Mayo, A.Y. (2020). Ademend onderwijs: als onderwijsgemeenschap samen werken aan lessen waarin leerlingen actief en betrokken willen en kunnen deelnemen door een veranderende lesaanpak in een nieuwe roostereenheid van 70 minuten. Onderwijsinnovatie subsidieronde 2020-2021. Toegekend mei 2020.
 • Mayo, A.Y. (2020). Research Project Whole Teacher Development Programme. Grant Proposal Porticus Foundation. Toegekend augustus 2020.
 • Mayo, A.Y. (2020). Rapportage werkzaamheden lectoraat en leerkring. VO-platform vrijescholen, mei 2020.
 • Mayo. A.Y. (2020). Impuls2020 aanvraag Kenniscentrum POP. Regieorgaan SIA. Toegekend, oktober 2020. 
 • Prins, J. (2020). De waarde van academische werkplaatsen in Vrijescholen. Evaluatie Pilot Academische Werkplaatsen, PO besturen vrijeschoolonderwijs. 

Bekijk alle rapportages, projectplannen en subsidieaanvragen