Het mediacentrum

Publicaties en presentaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de recente lezingen, publicaties, rapportages, presentaties, werkgroepen en dialoogsessies van van het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs.

Lectorale rede

Publicaties

 • Houweling, L. & Mayo, A.Y. (2017). Educational pedagogy of professionalism. Conference Proceedings EARPIL 2016.
 • Meyere, A. De (2017). Groeien in en naar volwassenheid.  Vrijegeestig, De nieuwsbrief van de vrijeschool Pabo, editie 8 2016-2017.

Nieuwsgierig naar de publicaties van eerdere jaren? Download het pdf-overzicht 2014-2017 ( pdf, 399 KB ).

Rapportages

 • Mayo, A.Y. (2017).  Overzicht werkzaamheden lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs juni 2016- juni 2017. Curatoriumbijeenkomst 7 juni 2017.
 • Meyere, A. De (2017). Vruchten van de vrijeschool of steinerpedogogie. Een verkennend onderzoek. Onderzoeksverslag tbv de Vlaamse Federatie van Steinerscholen.
 • Projectgroep Alchemie (2016). Slotrapportage Alchemieproject: Onderzoek naar gouden professionaliteit in het jeugddomein. Leiden: Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden.

Nieuwsgierig naar de rapportages van eerdere jaren? Download het pdf-overzicht 2014-2017 ( pdf, 399 KB ).

Lezingen

 • Mayo, A.Y., (2017). Persoonsvorming op school. Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming: handvatten voor school- en curriculumontwikkeling. SLO, Amersfoort, september 2017.
 • Mayo, A.Y., (2017). Developing educational experiences that prepare for life. Holistic teaching and Learning Conference, School of Education at Southern Oregon University,  September 2017.
 • Mayo, A.Y., (2017). Vrijeschoolonderwijs voor nu en voor de toekomst: Vragen voor onderwijs dat beoogt te vormen voor het leven. Inspiratieavond Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Utrecht, Utrecht, september 2017. 
 • Mayo, A.Y., (2017). Het Alchemieproject. Goudenprofessionaliteit in onderwijs en jeugdwerk. Alchemiefestival Hogeschool Leiden. Leiden, mei 2017.  
 • Mayo, A.Y., (2017). Wat vraagt onderwijs dat vormt voor het leven? Bovenbouwconferentie, Zeist, maart 2017.

Bekijk alle lezingen

Presentaties, werkgroepen en dialoogsessies

 • Faling, A. (2017). How former Waldorf students shape their adulthood.  Conference on Waldorf teacher training and educational research, Leiden, januari 2017. 
 • Houweling, L. (2017). Master Jeugdzorg: betekenis Alchemieproject voor ontwerp opleiding. Leiden, maart 2017.
 • Houweling, L. (2017). Onderzoek naar gouden professionaliteit. Docenten in gesprek met lectoren en onderzoekers op studiedag Social Work en Toegepaste Psychologie. Leiden,  februari 2017.
 • Houweling, L. (2017). Gouden professionaliteit en opleiden.  Lunchlezing voor docenten Social Work, januari 2017.
 • Houweling, L. (2017). Gouden professionaliteit in het werk. Gastles Master Jeugdzorg, Hogeschool Leiden, januari 2017.
 • Houweling, L. & Looman, M. (2017). Van ja-zeggen naar ja-doen. Workshops VELON-congres Amsterdam, maart 2017.
 • Houweling, L. , Mayo, A.Y., & Hovinga, D. (2017). Disgenoten dialoog: Alchemie van het opleiden. Leiden, januari 2017.
 • Ingen, R. van (2017). Art(istic) education. Conference on Waldorf teacher training and educational research, Leiden, januari 2017.
 • Krijger, A., (2017). Expertmeeting Zelfevaluatie en persoonsvorming. Amsterdam, mei, 2017.  
 • Krijger, A. (2017). Pluriform assessment in Waldorf education. Conference on Waldorf teacher training and educational research, Leiden, januari 2017.
 • Lutters, F. (2017). Werkgroep geschiedenis. Bovenbouwconferentie, Zeist, maart 2017.  
 • Lutters, F. (2017). The position and value of main lessons and their relationship with subject lessons in secondary Waldorf education. Conference on Waldorf teacher training and educational research, Leiden, januari 2017.
 • Mayo, A.Y., (2017). Vrijeschoolonderwijs voor nu en voor de toekomst: Vragen voor onderwijs dat beoogt te vormen voor het leven. Kenniskringbijeenkomst, Leiden,  juni 2017. 
 • Mayo, A.Y., (2017). Gouden professionaliteit in de school. Dialoogsessie schoolleiders Athena, Deventer, maart 2017.
 • Mayo, A.Y., (2017). Dialoog moderator tijdens Unfolding Human Potential conference , NIVOZ, Zeist, februari 2017.
 • Meyere, A. De (2017). Pupils’ and teachers’ perceptions of how Waldorf education prepares for adulthood. Conference on Waldorf teacher training and educational research, Leiden, januari 2017.
 • Projectgroep Alchemie (2017). Het Alchemiefestival. Hogeschool Leiden, mei 2017.
 • Snikkers, S. (2017). Gifted children in Waldorf primary education. Conference on Waldorf teacher training and educational research, Leiden, januari 2017.

Nieuwsgierig naar de presentaties, werkgroepen en dialoogsessies van eerdere jaren? Download het pdf-overzicht 2014-2017 ( pdf, 399 KB ).