Het mediacentrum

Publicaties en presentaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de recente lezingen, publicaties, rapportages, presentaties, werkgroepen en dialoogsessies van van het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs.

Lectorale rede

Publicaties

Bekijk alle publicaties

Rapportages

Bekijk alle rapportages

Lezingen

 • Mayo, A.Y. (2018). Drie vragen over de vrijeschool. Online lezing bij Antroposofie Magazine Academie, januari 2018.
 • Mayo, A.Y. (2017). Persoonsvorming op school. Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming: handvatten voor school- en curriculumontwikkeling. SLO, Amersfoort, september 2017.
 • Mayo, A.Y. (2017). Developing educational experiences that prepare for life. Holistic teaching and Learning Conference, School of Education at Southern Oregon University,  september 2017.
 • Mayo, A.Y. (2017). Vrijeschoolonderwijs voor nu en voor de toekomst: Vragen voor onderwijs dat beoogt te vormen voor het leven. Inspiratieavond Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Utrecht, Utrecht, september 2017. 
 • Mayo, A.Y. (2017). Het Alchemieproject. Gouden professionaliteit in onderwijs en jeugdwerk. Alchemiefestival Hogeschool Leiden. Leiden, mei 2017.  
 • Mayo, A.Y. (2017). Wat vraagt onderwijs dat vormt voor het leven? Bovenbouwconferentie, Zeist, maart 2017.

Bekijk alle lezingen

Presentaties, werkgroepen en dialoogsessies

 • Mayo, A.Y. (2017). Vrijeschoolonderwijs voor nu en voor de toekomst: Vragen voor onderwijs dat beoogt te vormen voor het leven. Kenniskringbijeenkomst, Leiden,  juni 2017. 
 • Krijger, A. (2017). Expertmeeting Zelfevaluatie en persoonsvorming. Amsterdam, mei, 2017.  
 • Projectgroep Alchemie (2017). Het Alchemiefestival. Hogeschool Leiden, mei 2017.
 • Houweling, L. & Looman, M. (2017). Van ja-zeggen naar ja-doen. Workshops VELON-congres Amsterdam, maart 2017.
 • Snikkers, S. (2017). Gifted children in Waldorf primary education. Conference on Waldorf teacher training and educational research, Leiden, januari 2017.

Bekijk alle presentaties, werkgroepen en dialoogsessies van eerdere jaren