De vlaggen van de hogeschool

Over het lectoraat

Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat. Denk aan het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren zodat zij innerlijk vrije en verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden. 

Aziza Mayo

Met het onderzoek vanuit het lectoraat willen we zichtbaar maken in de onderwijspraktijk wat er nodig is om betekenisvol vrijeschoolonderwijs te geven. Onderwijs voor nu en voor de toekomst!

Aziza Mayo

Onderzoek door kenniskring

Het onderzoek wordt uitgevoerd door lector Aziza Mayo en de leden van de kenniskring. De kenniskring bestaat uit mensen met verschillende functies binnen het onderwijs. Elk lid van de kenniskring onderzoekt een vraag die is voortgekomen uit de eigen ervaringen in de onderwijspraktijk. Het betreft hier vragen over bestaande en innovatieve praktijken binnen het vrijeschoolonderwijs. 

Naast het in kaart brengen van de onderwijsprocessen beogen de onderzoekers deze processen ook te evalueren. Zij kijken in dit kader naar wat de mogelijke brede onderwijsopbrengsten voor de leerlingen zijn (naast opbrengsten op het domein van de kwalificatie, dus ook opbrengsten op het gebied van socialisatie en persoonsvorming), en naar hoe de processen worden ervaren door leerlingen en docenten.

Lees meer over de onderzoeksfocus van de kenniskring

Kenniscentrum POP

Sinds 2019 maakt het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs onderdeel uit van het kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) van de faculteit Educatie. Naast het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs behoren ook het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind, het lectoraat Passend Onderwijs en het nieuwe lectoraat Muziek in Onderwijs tot het kenniscentrum POP.