Hogeschool Leiden

"Ik heb grote interesse in de leraar en een warme belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs"

Sinds 1 november 2022 is dr. Anna van der Want de nieuwe lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden.

Hogeschool Leiden

Als kind had Anna een fijne tijd op de vrijescholen in Leiden en Groningen. Met plezier kijkt ze terug op die schooltijd, waarin er veel aandacht was voor de natuur en kunstzinnige verwerking. Er was ruimte voor creativiteit en in de euritmielessen voelde zij zich helemaal op haar plek. Na de middelbareschooltijd studeerde ze theologie in Utrecht, kwam al snel in de wereld van het onderzoek terecht en promoveerde op ‘de identiteit van de leerkracht’. Zij deed daarvoor praktijkonderzoek op scholen en onderzocht fundamentele vragen, als: wie ben ik als leraar, waarom doe ik wat ik doe? Het doen van onderzoek combineerde ze met het lesgeven op de lerarenopleidingen aan de HAN, de TU Eindhoven en het ICLON aan de Universiteit van Leiden.

De stap naar het lectoraat is voor Anna een natuurlijk en logisch vervolg in haar loopbaan. Over haar nieuwe functie zegt ze: ‘Ik heb grote interesse in de leraar en een warme belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs. Daarbij vind ik het belangrijk dat we het onderzoek echt samen met de kenniskring en het werkveld doen en dat het vanuit die verbinding van betekenis kan zijn voor de praktijk. Ik wil ook graag de school in en niet alleen een beschrijvend onderzoeksresultaat presenteren, maar echt kijken hoe we met onderzoek kunnen bijdragen aan de ambities die het vrijeschoolonderwijs zelf heeft’.

"Ik wil echt kijken hoe we met onderzoek kunnen bijdragen aan de ambities die het vrijeschoolonderwijs zelf heeft."

Onderzoeksagenda

Zoals gebruikelijk zal Anna als nieuwe lector eerst een periode nemen om zich te oriënteren, door zich onder andere verder te verdiepen in het werk dat de afgelopen jaren is neergezet door het team van Aziza Mayo. ‘Aan de ene kant zal ik voortborduren op wat er is, maar ik wil ook als nieuwkomer met een frisse blik op onderzoek uit. Natuurlijk vervolgen we lopende onderzoekslijnen rond thema’s als toetsing, diversiteit en hoogbegaafdheid. Verder ga ik de komende tijd ontdekken op welke gebieden er vraagstukken zijn die thuishoren in een nieuwe onderzoeksagenda. Ik zal daarom veel lezen, kijken, gesprekken voeren en vooral veel luisteren naar het werkveld en de collega’s om mij heen.’

Lectorale rede

In het najaar van 2023 zal Anna van der Want haar visie en plannen uiteenzetten in haar lectorale rede. Via deze nieuwsbrief houden we het werkveld in de tussentijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, die ook gedeeld worden op de website van het lectoraat.

"Op verschillende manieren is het lectoraat ook aan het onderwijs op de hogeschool verbonden. Ik verzorg lessen en denk mee – als ‘critical friend’ – met docenten van de opleiding Vrijeschool Pabo, bijvoorbeeld bij curriculumherziening. Onze onderzoeken lenen zich niet voor het samenwerken met grote groepen studenten, maar ik heb regelmatig contact met studenten over scripties, of gewoon, over hun zoektocht binnen het vrijeschoolonderwijs."

Personalia

Naam: Anna van der Want
Functie: Lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Meer over het lectoraat | Terug naar overzicht interviews