Kenniskring lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs.

Kenniskring

Het onderzoek van het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs wordt uitgevoerd door lector Aziza Mayo en de leden van de kenniskring. Deze kenniskring bestaat uit docenten en praktijkvertegenwoordigers, die voor minimaal één dag per week als onderzoeker zijn aangesteld. Eens in de zes weken komen zij bijeen om gezamenlijk te studeren en aan de individuele onderzoeken te werken. 

Onderzoeksfocus

Elk lid van de kenniskring onderzoekt een vraag die is voortgekomen uit de eigen ervaringen in de onderwijspraktijk. Het betreft hier vragen over bestaande en innovatieve praktijken binnen het vrijeschoolonderwijs. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar:

  • het ontwikkelen van theoretische en praktische handvatten voor leerkrachten om vanuit het vrijeschoolontwikkelingsbeeld met hoogbegaafdheid om te gaan (Saskia Snikkers);
  • verschillende vormen van toetsing die de ontwikkelingsvragen van het kind zichtbaar maken (Wouter Modderkolk);
  • onderliggende waarden in de vrijeschoolpedagogiek: welke waarden vinden we écht belangrijk in de vrijeschoolpedagogiek en hoe operationaliseren we die in handelingen? (Merel Boon);
  • het ontwikkelen van academische werkplaatsen met en voor het vrijeschool po-onderwijs (Elke Ennen);
  • art-based research: hoe kan dit ingezet worden om aankomende leraren te helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijk instrumentarium om op kunstzinnige wijze onderwijs te (blijven) ontwikkelen en te geven (Sita de Kam).

Download overzicht Onderzoek leden kenniskring ( pdf, 264 KB )