Lopend door de gangen van de hogeschool

Onderzoek

Met het onderzoek wil het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs zichtbaar maken wat er gebeurt in de onderwijspraktijk van vrijescholen. De intentie hierbij is om inzichtelijk te maken wat er nodig is om betekenisvol vrijeschoolonderwijs te geven; voor nu en voor de toekomst. 

Ervaringen in de onderwijspraktijk als fundament

Elk lid van de kenniskring onderzoekt een vraag die is voortgekomen uit de eigen ervaringen in de onderwijspraktijk. Het betreft hier vragen over bestaande en innovatieve praktijken binnen het vrijeschoolonderwijs. 

Naast het in kaart brengen van de onderwijsprocessen beogen de onderzoekers deze processen ook te evalueren. Zij kijken in dit kader naar wat de mogelijke brede onderwijsopbrengsten voor de leerlingen zijn (naast opbrengsten op het domein van de kwalificatie, dus ook opbrengsten op het gebied van socialisatie en persoonsvorming), en naar hoe de processen worden ervaren door leerlingen en docenten.

Download overzicht Onderzoek leden kenniskring ( pdf, 264 KB )