Lopend door de gangen van de hogeschool

Onderzoek

Funderend en praktijkonderzoek onderwijsprocessen, didactische en pedagogische praktijk Vrijeschoolonderwijs

Het eerste half jaar van het lectoraat heeft vooral in het teken van oriëntatie gestaan: gesprekken met leerkrachten, directeuren, studenten en docenten van de VSP, onderzoekers en andere mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij het Vrijeschool onderwijs. En daarnaast verdieping in de theoretische en empirische literatuur en over de maatschappelijke discussies over onderwijs in algemene zin, over Vrijeschool onderwijs in het bijzonder en over onderwijsonderzoek. Op basis van deze eerste oriëntatie werkt de lector aan een stuk waarin de uitgangspunten van het onderzoek binnen het lectoraat worden geformuleerd. Binnen het lectoraat worden twee onderzoekslijnen geprogrammeerd:

  • funderend onderzoek naar de waarden die ten grondslag liggen aan het Vrijeschool onderwijs en de implicaties van deze waarden voor onderwijsprocessen, doelen en opbrengsten;
  • praktijkonderzoek dat zich richt op de bestaande en vernieuwende didactische en pedagogische praktijken van het Vrijeschoolonderwijs en de effecten van deze processen op leerlingen, maar wellicht ook op leerkrachten, ouders en de samenleving.

Hierbij zoekt het lectoraat naar onderzoekvormen die recht doen aan eigen karakter van het Vrijeschool onderwijs maar ook de dialoog met het reguliere onderwijsveld en de wetenschappelijke wereld mogelijk maken. Op dit moment is een aantal onderzoeksprojecten bij het lectoraat in opstart of worden reeds uitgevoerd.

Download overzicht Onderzoeken leden kenniskring - juni 2017 ( pdf, 460 KB )

Schooldocumenten analyse specifieke onderwijsconcept Vrijescholen

Samen met twee VSP studenten werkt de lector aan een schooldocumenten analyse (o.a. schoolgidsen en visie documenten). Met dit onderzoek brengen we het specifieke onderwijsconcept van de Vrijescholen in kaart. Na dit onderzoek hebben we inzicht in de onderliggende waarden van het Vrijeschool onderwijs, de didactische en pedagogische processen die hier uit volgen en de onderwijsdoelen die hierbij geformuleerd worden. Hierbij wordt in navolging van onderwijspedagoog Gert Biesta gekeken naar de wijze waarop kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming vorm krijgen in het onderwijs. In het onderzoek stellen we dat - anders dan bij het meeste onderwijs in Nederland - in het Vrijeschoolonderwijs niet de kwalificatiefunctie van het onderwijs centraal staat, maar de persoonsvorming of subject-wording het uitgangspunt vormt. En waarbij socialisatie en kwalificatie aspecten vooral vanuit hun functie tot subject-wording worden benaderd. Deze verkennende analyse wordt gebruikt als basis voor verder onderzoek.