Hogeschool Leiden

Onderwijs

Forensisch ICT is een jong vakgebied, dat zeer sterk in ontwikkeling is. Door de snelle veranderingen in de reguliere ICT-technologie en de steeds vernieuwende gebruikstoepassingen van ICT, verandert de behoefte aan onderwijs voor forensisch ICT voortdurend. Nieuwe ICT-componenten leveren steeds vaker aanwijzingen of bewijsmateriaal bij misdrijven. Tegelijkertijd zie je met de komst van de nieuwe technologieën ook nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan. Daarmee groeit de behoefte aan goed opgeleide digitaal onderzoekers. Vernieuwend onderwijs is hierbij pure noodzaak.

Leren is onderzoeken!

Bijdragen aan innovaties in onderwijsprogramma

Hogeschool Leiden is de koploper in het onderwijs op het gebied van digitaal forensisch onderzoek met de voltijd & deeltijd bacheloropleiding Forensisch ICT en de deeltijd Master Digital Forensics. Deze programma's worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met ons Lectoraat Digital Forensics & E-discovery. Medewerkers van het lectoraat participeren actief in het onderwijs, o.a. door het verzorgen van colleges, workshops en/of projectbegeleiding 

De voltijds en deeltijd bacheloropleiding Forensisch ICT leidt studenten op tot effectieve professionals in dit dynamische werkveld. De opleiding draagt zorgt voor een gedegen basisniveau op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Uitstromende studenten vinden een baan bij de diverse opsporingsdiensten, andere overheidsinstellingen en de particuliere sector. Door de resultaten van het toegepast onderzoek te vertalen naar het onderwijs draagt het lectoraat bij aan de vernieuwing van het curriculum.  

De Master Digital Forensics is een tweejarig deeltijdprogramma gericht op professionals met een bachelor- of masterdiploma werkzaam in het digitale forensische veld en geïnteresseerd in het verder ontwikkelen van hun vaardigheden en kennis om een digitaal forensische specialist te worden. De Master Digital Forensics is in september 2023 gestart. Lees meer over het programma, de instroomeisen en het aanmeldproces. Ter voorbereiding op de master is het mogelijk enkele pre-master modules te volgen. 

Is er behoefte aan specifieke kennis of vaardigheden binnen uw organisatie? Wij bieden ook de mogelijkheid om losse modules van de Master te volgen. Lees meer over de modules, inschrijving en startdata.

Geïnteresseerd of vragen? Neem contact op via [email protected] 

Bio- Informatica student

Studenten betrekken bij kennisontwikkeling

Het lectoraat geeft studenten de mogelijkheid om op tijdelijke basis als studentassistent mee te werken aan onderzoeks- of onderwijsprojecten. Daarnaast kunnen studenten ook een afstudeeronderzoek uitvoeren bij het lectoraat. Dit gaat altijd in samenwerking met het werkveld.

Lees meer over de betrokkenheid van studenten bij het IoT Forensic Lab.

Bijscholing voor professionals

Met de onderzoeksresultaten ontwikkelt het lectoraat ook scholing voor professionals in het snel veranderende werkgebied. Zo werden in het verleden al diverse opsporingsdiensten en andere (overheids) instanties bijgeschoold op het gebied van OSINT en E-Discovery.

Zowel professionals uit het werkveld als docenten van de opleiding Informatica hebben binnen het lectoraat de mogelijkheid om op projectbasis mee te werken aan onderzoeksprojecten, of hun eigen onderzoeksproject op te starten. Zo krijgen ze de kans om hun kennis verder te ontwikkelen.