Informatica studenten in de klas

Forensisch ICT

Een misdrijf zonder digitale sporen is bijna niet meer voor te stellen. Mobiele telefoons, tablets, laptops, PC’s, servers, sensoren, IoT, auto’s, camera’s, er zijn vrijwel altijd digitale sporen te vinden op één of meer van deze apparaten. En die sporen kunnen direct gerelateerd zijn aan het misdrijf dat heeft plaats gevonden. De Forensisch ICT'er is in staat onderzoek te doen naar deze digitale sporen op een zodanige wijze dat dit geaccepteerd bewijsmateriaal oplevert ten behoeve van rechtelijke vervolging. 

Tijdens je studie ontmoet je experts uit het werkveld. Ook word je uitgedaagd om bijvoorbeeld mee te doen aan een cyber security- event. Zo deden onze studenten mee aan een online hackathon over illegale vuurwerkhandel.

Wat is het eindniveau?

Een forensisch ICT-er heeft kennis van computers, software, databases, netwerken, multimedia. Je weet waar de zwakke plekken zitten, welke informatie dan op straat ligt en wat daaraan te doen is. Daarnaast ken je de wet en weet bewijs zo aan de rechterlijke macht aan te leveren dat dit wordt toegelaten als rechtmatig verkregen bewijs. Een forensisch ICT-er heeft ervaring in rechercheren en kan bedrijven adviseren over beveiliging en opsporing.

Mandy | student Forensisch ICT

"Wat mensen misschien denken is dat je voor deze opleiding kennis moet hebben van programmeren, maar dat hoeft niet. Je leert namelijk alles vanaf het begin en begint dus bij de basis. Een beetje voorkennis is wel handig, maar zonder kennis kan het ook. Ik ben het levende bewijs."

Mandy | student Forensisch ICT

Lees het verhaal van Mandy over haar ervaringen en toekomstplannen bij de politie.

Wat kun je verwachten?

Forensisch ICT is leren digitaal onderzoek te doen ten behoeve van de rechtspraak. Dit betekent dat naast het feitelijk onderzoeken van computers, mobiele telefoons, tablets, sensoren, er veel aandacht wordt besteed aan het vastleggen van onderzoeksgegevens in verslagen en rapporten waarmee een rechtsgang ondersteund kan worden. In het forensisch laboratorium, het IoT-lab, maak je hierbij gebruik van zoekmachine Hansken waarmee je digitale sporen snel inzichtelijk kunt maken.

Je besteed net zoveel tijd aan techniek als aan onderzoek en verslaglegging binnen de specialisatie Forensisch ICT van de Informaticaopleiding. Ook wordt er aandacht besteed aan kennis van en inzicht in bedrijfsprocessen en worden projectvaardigheden aangeleerd.

Welke projecten ga je doen?

Aan welke projecten kun je denken binnen deze specialisatie? Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

  • Kennismaking met digitaal onderzoek, rechtskennis en verslaglegging.
  • Digitaal onderzoek; Onderscheid rechtsgebieden; Technisch onderzoek.
  • PEN(etratie)-testen en Forensisch onderzoek.
  • Tooling: Gebruik van forensische software. Scripting (Python), het samenstellen van een eigen toolkit.
  • Open source Intelligence; onderzoek op het Web.
  • E- Discovery, Forensic readiness.

Wat kun je met Forensisch ICT?

Er is een groeiende behoefte aan forensisch ICT-specialisten die snel en effectief kunnen optreden bij digitale opsporing. Carrièrekansen zijn er bij politie, justitie, defensie en ook in de particuliere markt: bedrijven in het algemeen, banken en verzekeringsmaatschappijen.

"De opleiding heeft veel contact met het beroepenveld en heeft daarom een praktische insteek. Er is veel vraag naar mensen met deze opleiding en met name deze specialisatie. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij de politie, dan word je digitaal rechercheur, of bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), maar ook bij de grote accountantskantoren. Met die baan komt het wel goed."

Martine | afgestudeerd

Forensisch ICT, iets voor jou?

Als forensisch ICT-er voel je je verantwoordelijk voor het bevorderen van een veilige maatschappij en het verminderen van de (ICT-gerelateerde) criminaliteit. Je bent analytisch, doelgericht, vasthoudend. Je houdt van rechercheren, onderzoeken. Ook ben je innovatief, nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en de mogelijkheden die ze bieden. Je kunt goed omgaan met mensen, weet ze naar waarde in te schatten en de juiste informatie te achterhalen. Je hebt er plezier in om slimme wegen te vinden die leiden naar oplossingen voor ingewikkelde zaken.

Aanmelden

Op de pagina Inschrijven en toelating vind je meer informatie over de aanmeldprocedure en de toelatingseisen. Tijdens de propedeuse kunt je na ongeveer 30 weken je keuze maken voor de specialisatie Forensisch ICT.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Jaap Haasnoot, specialisatiecoördinator van Forensisch ICT, via haasnoot.j@hsleiden.nl.

Bekijk ook de andere specialisatierichtingen van de opleiding Informatica:

Studenten zijn druk bezig

Inhoud hbo Informatica | Hulp bij je studiekeuze | Inschrijven en toelating