IoT Forensic Lab.

Digital Forensics Lab: exploring the connected world

Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden heeft een laboratorium geopend op de campus van The Hague Security Delta (HSD) voor digitaal forensisch onderzoek met een focus op Internet of Things (IoT). De aanleiding hiervoor is de revolutionaire verandering van digitaal bewijs die ons de komende tien jaar te wachten staat.

Waarom een Digital Forensics Lab ?

Door de opkomst van IoT, augmented reality en artificiële intelligentie zullen cyberspace en de fysieke wereld samensmelten. Het forensisch onderzoek naar digitale sporen vraagt om nieuwe technieken waar gespecialiseerde apparatuur, kennis en software voor nodig zijn. Het Digital Forensics Lab beschikt over gespecialiseerde apparatuur, kennis en software, denk hierbij aan chip-off, een speciale hardware techniek om geheugens uit te lezen als een apparaat beveiligd of zwaar beschadigd is, bijvoorbeeld door brand of water.

Snelle ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Dat levert nieuwe oplossingen voor allerlei vraagstukken in de samenleving op, maar tegelijkertijd ook allerlei nieuwe vormen van bestaande en van nieuwe criminaliteit waarbij digitale sporen even belangrijk of nog belangrijker worden dan traditionele sporen. Om hier binnen onderwijs zo effectief mogelijk op in te spelen, doet het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden, samen met experts uit de praktijk, onderzoek naar digitale sporen en hoe je deze optimaal kunt benutten in het forensisch onderzoek.

Studenten onderzoeken digitale forensische technieken

In het Digital Forensics Lab begeleiden de docenten van de specialisatie Forensisch ICT van Hogeschool Leiden de 3de en 4de jaars studenten, die tijdens hun stageperiode leren werken met geavanceerde digitale forensische technieken. Ook krijgen 2de jaars studenten praktijkonderwijs in het lab. Een verbinding tussen het onderwijs, onderwijs en werkveld in optima forma. 

Samenwerking met het werkveld

Het lectoraat Digital Forensics heeft nauw contact met specialisten die op de HSD Campus gevestigd zijn, die afkomstig zijn van bedrijven, overheidsorganisaties, kennisinstellingen en specialisten uit het werkveld (onder andere de afdeling Digitale Technologie van het NFI). Al deze specialisten delen hun kennis onderling en met studenten, docenten en professionals, onder andere door het geven van instructies en gastcolleges. Bedrijven die zelf niet over de kennis en geavanceerde apparatuur beschikken, kunnen met stagiaires, of zelfstandig, in het lab forensisch onderzoek doen aan IoT apparaten.

Oprichting Nationaal IoT Security & Forensics Lab

De praktische samenwerking met het werkveld vormt een goede basis voor het aanvragen van subsidies voor toegepast onderzoek. Zo werkt Hogeschool Leiden momenteel samen met het Cyber Threat Intell lab van TNO en het Cyber Expertise Centrum van de Haagse Hogeschool aan de oprichting van een Nationaal IoT Security & Forensics Lab om startups en MKB bedrijven te adviseren bij innovaties op het gebied IoT security en forensics.