Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Over het lectoraat

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Dat levert nieuwe oplossingen voor allerlei vraagstukken in de samenleving op, maar tegelijkertijd ook nieuwe vormen (cyber)criminaliteit. Om hier binnen onderwijs zo effectief mogelijk op in te spelen, doet het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden, samen met experts uit de praktijk, onderzoek naar digitale sporen en hoe je deze optimaal kunt benutten.

Digital forensics en e-discovery: wat is dat?

Digital Forensics is digitaal sporenonderzoek en vergt speciale kennis en digitaal gereedschap om te graven in het digitale verleden van een (criminele) bedrijf of organisatie. E-discovery omvat het ontdekken van verbanden en patronen in grote hoeveelheden elektronische documenten en e-mails.

Wat doet het lectoraat?

Het lectoraat houdt zich bezig met toegepast onderzoek gericht op het werkveld van digitale experts bij politie, opsporingsdiensten en bedrijfsleven (e-discovery). Daarnaast richt het onderzoek zich ook op de toepassing van digital forensics. Bij het zoeken naar sporen in open internetbronnen en in slimme apparaten die onderdeel zijn van het ‘Internet of things’, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. De resultaten van het toegepast onderzoek vertaalt het lectoraat direct door naar het onderwijs en naar toepassingen voor samenwerkingspartners in het werkveld.

IoT Forensic Lab

In het IoT Forensic Lab, gevestigd op de campus van The Hague Security Delta (HSD), wordt digitaal forensisch onderzoek gedaan waarbij de focus ligt op Internet of Things.

Lees meer over het IoT Forensic Lab

Kenniskring

In de kenniskring van het lectoraat werken lectoren, onderzoekers, docenten, studenten en professionals uit het werkveld samen aan het vergroten van de kennis op het gebied van Digital Forensics & E-Discovery. Naast de lector bestaat deze kenniskring uit twee vaste leden.

Lector Hans Henseler

Hans Henseler
Hans Henseler is sinds augustus 2016 aangesteld als lector bij Hogeschool Leiden. Daarnaast is hij Director Digital Evidence Review bij het Canadese bedrijf Magnet Forensics dat software voor digitaal forensisch onderzoek ontwikkelt en verkoopt. Hij is tevens lid van het College van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen en voorzitter van de Board of Directors van DFRWS. Hans studeerde Informatica aan de TU Delft en is aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd op het onderwerp Artificiële Neurale Netwerken. In 1992 is hij gaan pionieren op forensisch ICT-gebied bij het Gerechtelijk Laboratorium. Daarna maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven. Sindsdien heeft hij verschillende bedrijven waaronder ZyLAB, PWC en Fox-IT gewerkt waar hij ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van software, het leiden van digitaal forensische laboratoria en met het leiden van (internationale) E-Discovery projecten en adviseren van bedrijven op het gebied van digitaal bewijs in fraude onderzoeken.

Bekijk het LinkedIn-profiel Hans Henseler

Jos Griffioen.

Jos Griffioen
Jos Griffioen is associate lector van het lectoraat en docent bij de specialisatie Forensisch ICT van de opleiding Informatica. In 2003 verruilde hij Oracle voor de Nederlands Mededingingsautoriteit(NMa) als forensisch IT-specialist. Sinds september 2007 is Jos als zelfstandig coach en (digitaal forensisch) trainer actief en in 2010 begon hij als docent Forensisch ICT bij Hogeschool Leiden.

Bekijk het LinkedIn-profiel Jos Griffioen

Peter van der Wijden

Peter van der Wijden
Peter van der Wijden is docent/onderzoeker binnen het lectoraat en de specialisatie Forensisch ICT van de opleiding Informatica. Peter is sinds 2003 verbonden aan Hogeschool Leiden en is in 2009 begonnen met het opzetten van de specialisatie Forensisch ICT.

Bekijk het LinkedIn-profiel Peter van der Wijden

Jacques Tuin
Jacques Tuin is docent en onderzoeker binnen het lectoraat en de opleiding Informatica (specialisatie Forensisch ICT). Jacques is sinds 1999 werkzaam op het gebied van information (cyber) security. Hij is werkzaam geweest als adviseur en specialist binnen de publieke en private sector.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Jacques Tuin