Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Samenwerking

In het dynamische werkveld van digital forensics en e-discovery is het mogelijk om veel sneller en effectiever te acteren als er adequate samenwerking is tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid (triple helix). Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery wil graag de verschillende partijen werkzaam in het vakgebied met elkaar verbinden.

Samenwerkingspartners

Op dit moment werkt het lectoraat onder andere samen met:

  • Nationale Politie
  • Joint Research Centre, Europese Commissie
  • Deloitte
  • Terre des Hommes
  • Universiteit van Kaapstad
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Centre of Expertise Cyber Security van De Haagse Hogeschool
  • Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)

Ook werkt het lectoraat samen met diverse onderwijsinstellingen op het gebied van cyberveiligheid in dcypher en met overheidsorganisaties en bedrijven in het kader van data science voor safety en security in het Forensics Intelligence Network of Excellence FINE.

Ook samenwerken met het lectoraat?

Het lectoraat is continue op zoek naar samenwerkingspartners. Heeft u interesse om samen te werken, dan kunt u contact opnemen via digitalforensics.informatica@hsleiden.nl.