Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Samenwerking

In het dynamische werkveld van digital forensics en e-discovery is het mogelijk om veel sneller en effectiever te acteren als er adequate samenwerking is tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid (triple helix). Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery wil graag de verschillende partijen werkzaam in het vakgebied met elkaar verbinden.

Samenwerkingspartners

Op dit moment werkt het lectoraat onder andere samen met:

  • Nationale Politie
  • Nederlands Forensisch Instituut
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Centre of Expertise Cyber Security van De Haagse Hogeschool
  • Security Delta (HSD)

Ook samenwerken met het lectoraat?

Het lectoraat is continue op zoek naar samenwerkingspartners. Heeft u interesse om samen te werken, dan kunt u contact opnemen via [email protected].