Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Onderzoek

Het is de ambitie van het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery om met behulp van toegepast onderzoek bij te dragen aan kennisontwikkeling en innovatie van het onderwijs en de beroepspraktijk. Het lectoraat werkt hierbij met verschillende samenwerkingspartners. De focus ligt op drie onderzoeksgebieden.

E-discovery

Het onderzoek op het gebied van e-discovery richt zich op de selectie, verwerking en productie van digitaal opgeslagen gegevens als bewijs in particuliere, civiele of strafrechtelijke onderzoeken.

ICT speelt een steeds prominentere rol in het opsporen en voorkomen van fraude. Zo wordt bij het onderzoek naar geruchtmakende miljardenfraudes als die van Stanford en Madoff ruimschoots gebruikgemaakt van digitale opsporings- en bewaartechnieken. Maar ook bij minder opzienbarende faillissementen wordt ernaar teruggegrepen om eventuele fraudes te kunnen aantonen. Bedrijven en instellingen doen veelvuldig een beroep op dit soort bijzondere opsporingstechnieken als hulpmiddel bij interne onderzoeken.

Open source intelligence

Bij open source intelligence gaat het om het zoeken naar informatie in open bronnen op internet. Zoeken naar informatie met zoekmachines lijkt eenvoudig, maar kan toch lastig blijken. Bronnen verdwijnen en verschijnen dagelijks. Wat is een goede zoekstrategie? Hoe kan er gezocht worden op het zogenaamde Dark Internet? Juist omdat het internet zo dynamisch is, is het belangrijk dat in het lectoraat samen met onderzoekers uit het werkveld constant verkent wat er nieuw is en aan welke competenties behoefte is.

Internet of things

De apparaten om ons heen, zowel binnen als buiten, worden steeds slimmer en gaan met elkaar communiceren. Denk daarbij aan de smartphone, computers in moderne auto’s, de slimme thermostaat, op afstand bestuurbare en programmeerbare stekkers, verkeerscontrole systemen enzovoorts. De informatie die in deze apparaten wordt opgeslagen kan in sommige gevallen aanwijzingen opleveren die van belang kunnen zijn voor een onderzoek.

IoT Forensic Lab

Het IoT Forensic Lab gevestigd op de campus van The Hague Security Delta (HSD) is een lab waar digitaal forensisch onderzoek, met een focus op Internet of Things, wordt uitgevoerd. Hier gaan digitaal forensisch onderzoekers op zoek naar nieuwe technieken en studenten uit verschillende jaren krijgen hier de kans om ervaring op te doen en praktijkonderwijs te volgen.

Lees meer over het IoT Forensic Lab 

Mixed Reality en Forensische Visualisatie

Sinds januari 2019 wordt er onder leiding van Docent onderzoeker Jurrien Bijhold in het IoT onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen en beperkingen van mixed reality in het forensisch onderzoek op een plaats delict. Met behulp van een HBO-postdoc subsidie van SIA-Raak is het project: Mixed Reality  en Forensische Visualisatie gestart. 

Lees meer over het onderzoek Mixed Reality en Forensische Visualisatie