Antroposofische Gezondheidszorg onderzoek

Projecten in voorbereiding

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg heeft verschillende onderzoeksprojecten in voorbereiding.

​(in alfabetische volgorde)

Cursussen Casuïstische methoden van onderzoek

Het ontwikkelen van twee 'how to do' cursussen over het gebruik van casuïstische methoden in de zorgpraktijk (1) en het onderzoek (2).

Effect van ritmische massage op vermoeidheidsklachten bij vrouwen met borstkanker

Een placebo-gecontroleerde gerandomiseerde trial waarbij de effecten van ritmische massage en sham massage op aan kanker-gerelateerde vermoeidheid vergeleken worden.

Factsheets/ e-books antroposofische therapieën

In de factsheets wordt een schematisch overzicht gegeven van de wetenschappelijke stand van zaken van de specifieke AG beroepsgroep. Op termijn wordt gestreefd naar het ontwikkelen van digitale factsheets.

ICT-tool AG huisartsen

De ontwikkeling van een ICT-tool die ondersteuning biedt voor huisartsen tijdens hun consult met patiënten met informatie afkomstig uit verschillende bronnen van CAM-therapieën.

Mazelenonderzoek- 2de fase

Vervolgonderzoek naar vaccinatiegraad van 'antroposofische kinderen'.

ROM AG Geneesmiddelen

Voor veel antroposofische geneesmiddelen ontbreekt voldoende bewijs van veiligheid en effectiviteit. In nauwe samenwerking met de NVAA werkt het lectoraat aan het ontwikkelen van een routine outcome monitoring systeem waarmee op een basaal niveau de veiligheid en effecten van geneesmiddelen voor gerichte indicaties in kaart gebracht kan worden. 

Uitwendige therapie Artrose en Gember

Het project richt zich op het aantonen van de werkzaamheid van uitwendige therapie met Gember batches bij patiënten met knie artrose. Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan het vinden van nieuwe of additionele therapieën voor artrose die minder bijwerkingen hebben dan de bestaande therapieën met medicijnen.