Hogeschool Leiden

Onderzoek "Clientervaringen Kunstzinnige Therapie"

Heeft u recent kunstzinnige therapie gevolgd? 

Deze therapie bestaat al heel lang, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de werkzaamheid ervan. Om meer inzicht te krijgen in de ervaring van cliënten zouden wij u graag willen interviewen. Dit is een gesprek over uw ervaringen met de therapie.

Gesprek over uw ervaringen

Als u wilt deelnemen, zal een van onze onderzoekers (zelf kunstzinnig therapeut) u tijdens een interview van ongeveer 90 minuten vragen naar de veranderingen die u mogelijk heeft ervaren in uw gezondheid en uw dagelijks leven. Ook als u geen veranderingen heeft ervaren, of misschien negatieve ervaringen heeft met de therapie, is dat van belang voor het onderzoek.

Dit interview kan bij u thuis plaatsvinden als u dat prettig vindt, of op een nader af te spreken neutrale plaats.

Hogeschool Leiden

Bescherming van uw privacy

Het interview zal worden opgenomen met een voicerecorder en naderhand door een onderzoeker worden uitgetypt. De opname zal daarna direct worden vernietigd.

De verwerking van het interview is volledig anoniem. De antwoorden van de deelnemers worden op groepsniveau verwerkt.

Ook weten de onderzoekers niet wie uw therapeut is geweest. De inhoud van het interview komt ook op geen enkele wijze terecht bij de therapeut.

Deelname

U kunt deelnemen als u voldoet aan de volgende criteria:

  • U heeft de therapie gevolgd voor één of meerdere van de volgende aandoeningen: angst, depressie, autisme en/of kanker
  • Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 65 jaar
  • Bij autisme is deelname ook mogelijk in de leeftijd tussen 12-18 jaar, minimaal 1 ouder/verzorger zal dan worden geïnterviewd

Aanmelden

U kunt zich vrijblijvend aanmelden via deze link. U kunt hier uw gegevens invullen, waarna wij contact met u zullen opnemen.