Hogeschool Leiden

Bovenste luchtweginfecties bij kinderen: gebruik van twee apps

Een onderzoek naar de potentie van twee eHealth applicaties voor veilig en effectief gebruik van natuurlijke middelen en ter ondersteuning van adequaat koortsmanagement bij kinderen om het antibioticagebruik bij kinderen met bovenste luchtweginfecties in de huisartsen te verminderen en de druk op de huisarts te verlagen.

Resistentie voor antibiotica blijft toenemen

Antibioticaresistentie (ABR) is een complex en groeiend internationaal volksgezondheidsprobleem. Een van de factoren die bijdragen aan ABR is ongepast en ineffectief antibioticagebruik bij mensen. Daarom stimuleert de WHO júist gebruik en mínder gebruik van antibiotica (AB). Europese richtlijnen stellen dat bij acute, milde luchtweginfecties (BLWI’s), AB alleen geïndiceerd zijn bij risicogroepen en bij complicaties. Acute, ongecompliceerde luchtweginfecties is een van meest geziene klachten in de huisartspraktijk, voornamelijk bij kinderen. Ondanks toenemende terughoudendheid schrijven huisartsen nog steeds (onnodig) antibiotica voor bij ongecompliceerde luchtweginfecties bij kinderen.

Uit onderzoek van het Radboud MC blijkt dat het voorschrijven van antibiotica bij ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties een zinloze handeling is. Huisartsen en patiënten zijn hierdoor aangewezen op alternatieven, zoals het veilig gebruik van effectieve natuurlijke middelen (zelfmedicatie). Ook adequaat fasegericht koortsmanagement is een effectieve manier om het natuurlijk herstel van het lichaam te ondersteunen.

Twee apps die het antibioticagebruik bij kinderen met bovenste luchtweginfecties (mogelijk) verminderen

Om in te spelen op de problematiek van antibioticaresistentie en de toenemende druk op huisartsen, heeft Hogeschool Leiden twee eHealth applicaties ontwikkeld die kunnen worden ingezet bij ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties: een natuurlijke middelenapp en een fasegerichte koortsapp. Beide zijn gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk bewijs en klinische expertise van artsen.

De natuurlijke middelenapp is een keuzehulp voor apothekers huisartsen, physician assistants, verpleegkundig specialisten en ouders/verzorgers, die handvatten biedt voor het kiezen van een effectief en veilig natuurlijk middel voor hun kind met een bovenste luchtweginfectie.

De koortsapp biedt evidence based en fasegerichte zelfmanagementondersteuning voor ouders van kinderen met koorts, veroorzaakt door een ongecompliceerde bovenste luchtweginfectie.

Verschillende deelonderzoeken

Het promotieonderzoek bestaat verschillende fases waarbij er in fases gekeken zal  worden naar de accepteerbaarheid, bruikbaarheid en (kosten)effectiviteit van de twee apps.

Fase 1: Accepteerbaarheid van de apps (acceptability)

Met een anoniem, online survey wordt de accepteerbaarheid van een natuurlijk middelenapp en een fasegerichte koortsapp bij ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties onderzocht onder huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apothekers en ouders/verzorgers.

Fase 2: Bruikbaarheid van de apps (usability)

Het gebruik van de apps zal in de bruikbaarheidsstudie worden getest bij ouders/verzorgers waarbij gekeken wordt hoe de apps ervaren worden in gebruik.

Meer informatie of meedoen aan dit deel van het onderzoek? Klik dan hier ( pdf, 120 KB )

Fase 3: (Kosten)-effectiviteit van de apps (cost-effectiveness)

De apps zullen middels een cluster RCT getest worden op effectiviteit in de huisartspraktijk. Uitkomstmaten zullen zijn: symptomen van bovenste luchtwegklachten, antibioticagebruik, effecten van (minder) antibiotica op het microbioom en aantal huisartsconsulten van kinderen met milde bovenste luchtwegklachten. Dit onderzoek zal van start gaan in het najaar van 2023.

Bent u huisarts en heeft u interesse om met uw praktijk deel te nemen aan de effectiviteitsstudie, neem dan contact op met Noortje van Steenbergen (onderzoeksassistent): [email protected].

Contact

Heeft u vragen aan hoofdonderzoeker/promovendus Eefje Belt-van Zoen, neem dan contact met haar op via de button.