Toeschouwers tijdens een bijeenkomst van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Presentaties

November

 • 7 november: Presentatie door Erik Baars bij het Eliant congres 'Freedom of Choice Under Threat', Brussel.
 • 17 november: Presentatie door Erik Baars bij het Preventiecongres, Leiden.
 • 29 november: Presentatie door Erik Baars bij de Antroposofische Vereniging, Den Haag.

Oktober

 • 7 oktober: Presentatie en afscheid van Wil Uitgeest, Hogeschool Leiden.
 • 13/14 oktober: Presentaties door Erik Baars, bij het congres Integrative Medicine, Moskou.
 • 15 oktober: Presentatie door Erik Baars tijdens het Symposium BD landbouw en voeding, Milaan.
 • 22 oktober: Presentatie door Erik Baars over Casuïstisch effectonderzoek voor euritmietherapeuten/ Master euritmietherapie, Driebergen.
 • 31 oktober: Presentatie door Erik Baars bij de Arbeitsgruppe Infektiologie Dornach.

September

 • 9  september: Presentatie door Annemarie Abbing over haar promotieonderzoek, bij de opening van het Academisch jaar, Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Universiteit Leiden.
 • 10 september: Presentatie door Martin Niemeijer tijdens het 9th European congress for Integrative Medicine (ECIM), Budapest, Hongarije.
 • 12 september: Presentatie door Erik Baars voor de Minor ‘Andere kijk op gezondheid’, Hogeschool Leiden
 • 16 september: Presentatie door Erik Baars voor de internationale onderzoeksgroep Vragenlijsten zelfregulatie, Dornach.

Juli

Juni

April

 • 16-04-2016 Erik Baars levert bijdrage aan congres  Leefstijlgeneeskunde, een breder perspectief (Academy for Integrative Medicine) (Utrecht); hij zal in een wetenschappelijk kader aangeven hoe verbetering in gezondheid door leefstijlgeneeskunde gemeten kan worden

Maart

Januari

 • 20-01-2016 Erik Baars sprak over  'De bijdrage van de antroposofische geesteswetenschap aan de ontwikkeling van bezield eigenaarschap' tijdens de Pallasstudiedag 2016; thema van de dag was: “Leren om achter de sluier van het direct waarneembare te kijken”. (Tilburgse Vrijeschool, Tilburg)
 • 20-1-2016 Wil Uitgeest verzorgde de lezing 'Kunst en drempelervaringen' tijdens de Pallasstudiedag 2016; thema van de dag was: “Leren om achter de sluier van het direct waarneembare te kijken”. (Tilburgse Vrijeschool, Tilburg)
 • 13-01-2016 Erik Baars gaf een lezing tijdens  Forschungskolloquium der Akademie Anthroposophische Medizin GAÄD ( pdf, 124 KB ) (Kassel, Duitsland) (titel lezing: 'Research in the field of antibiotic resistance and the contribution of anthroposophic medicine - status quo and perspectives for the future')
 • 04/05-01-2016 Anne Ponstein, Annemarie Abbing en Joop Hoekman verzorgden een cursus Case studies tijdens de internationale conferentie van de European Academy for Antroposophical Art Therapies (Dornach, Zwitserland)

Verzorgde lezingen en scholingen in voorgaande jaren: