Antroposofische Gezondheidszorg onderzoek

Onderzoek

In onderzoeksprojecten van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg maken we gebruik van state of the art wetenschappelijke methoden, zoals bijvoorbeeld meetinstrumentontwikkeling en gerandomiseerde effectonderzoeken. Daarnaast worden additionele onderzoeksmethoden ontwikkeld, ingezet en gevalideerd die aansluiten bij de specifieke (AG) praktijkmethoden. Bijvoorbeeld het inzetten en valideren van onder meer casuïstische methoden van effectonderzoek, beeldvormende diagnostische methoden en Goethe's fenomenologische methode.

Het lectoraat werkt via de onderzoekslijnen 'optimaliseren', 'monitoren' en 'werkingsprincipes valideren' aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het domein Antroposofische Gezondheidszorg. In het onderzoek van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg worden zorgproducten en praktijkmethoden verder ontwikkeld en geoptimaliseerd, geëxpliciteerd en getoetst op kwaliteit, veiligheid en (kosten)effectiviteit. De ontwikkelde kennis wordt aansluitend gedeeld in publicaties voor de diverse stakeholders en publicaties in (inter)nationale peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Tevens wordt de kennis geïmplementeerd in de zorgpraktijk om deze te innoveren.

Onderzoeksprojecten antroposofische gezondheidszorg