Antroposofische Gezondheidszorg onderzoek

Afgeronde projecten

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg heeft verschillende onderzoeksprojecten afgerond.

(in alfabetische volgorde)

Actieonderzoek

Het vinden/ontwikkelen van optimale organisatievormen voor therapeutica, die het de professionals mogelijk maken de vereiste aandacht, tijd en kwaliteit die aansluit bij de eigenheid van de antroposofische gezondheidszorg aan de patiënt te kunnen geven.

Bedrijfsgeneeskunde in de eerste lijn

Twee bedrijfsgeneeskundige trainingen, ontwikkeld door Gezondheidscentrum Meander, werden door het lectoraat geëvalueerd op kwaliteit en effectiviteit.

Best Practices in de AG

Door middel van een enquête is onder leden van de AG beroepsgroepen in kaart gebracht welke Best Practices er naar het oordeel van de zorgprofessionals zelf voor elke beroepsgroep zijn. Deze informatie kan onder meer gebruikt worden voor scholingsdoeleinden en voor het kiezen van indicaties waar goed gecontroleerd effectonderzoek gedaan kan worden.

CQI-AG

Het ontwikkelen en valideren van de vragenlijst Consumer Quality Index - Antroposofische Gezondheidszorg (CQI-AG) voor het in kaart brengen van klantervaringen en -tevredenheid m.b.t. de specifieke kwaliteiten van de AG.

De Binnenkant van Blauw

Onderzoek naar de dynamiek van blauw; kleur, kleurkwaliteiten en kunstzinnige therapie

'In Verbinding' - RAAK Publiek project

In dit project werden, in samenwerking met het werkveld, vier diagnose specifieke zorgprogramma's in de praktijk ontwikkeld:

  • Zorgprogramma Depressie
  • Zorgprogramma Gehechtheidsproblemen
  • Zorgprogramma Hooikoorts
  • Zorgprogramma Kanker

De zorgprogramma's bevatten zorgpaden met multidisciplinaire behandelmodulen .
Tevens is een monitoringssysteem ontwikkeld, waarmee de zorg, beschreven in de zorgprogramma's, op (kosten)effectiviteit en klantervaringen kan worden geëvalueerd.

International Research Newsletter on Anthroposophic Medicine

Nieuwsbrief met internationaal nieuws over onderzoeksaspecten op het gebied van antroposofische gezondheidszorg. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de Research Council van de Medische sectie in Dornach en is 12x verschenen.

Internationale enquête DAKART

Voor de internationale beroepsverenigingen kunstzinnige therapie is een vragenlijst ontwikkeld en uitgezet voor leden. Met de vragenlijst worden verschillende aspecten van de bedrijfsvoering en ervaring van kunstzinnig therapeuten in kaart gebracht.

KICK – Kunst in Contact met Kinderen

Evaluatie van KICK, een sociaal-kunstzinnige behandeling ten behoeve van de psychosociale ontwikkeling van kinderen/jongeren (10-14 jaar).

Kind in Beeld; Rendementsonderzoek

In kaart brengen van klantervaringen met het Kindertherapeuticum in Zeist, in de periode 2010-2013 in vergelijking met drie eerdere metingen.

Koepelproject – Werkveldteams Kunstzinnige Therapie

Ontwikkeling van een centrale onderzoekslijn voor vijf werkvelden van de kunstzinnige therapie waarin de opleiding Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie) en het lectoraat AG samenwerken met de verschillende werkgebieden binnen en buiten de AG.

Kosteneffecten van CAM

In navolging op een eerste vergelijkende studie naar verschillen in gezondheidszorgkosten tussen patiënten van reguliere huisartsen en van huisartsen die aanvullend een complementaire gezondheidszorg opleiding hebben gehad (Kooreman & Baars, 2012), is nu een tweede studie verricht. In een database van een zorgverzekeraar (met veel meer patiënten dan in de eerste studie) zijn de kosten van de huisarts, geneesmiddelen, ziekenhuis en paramedische zorg en de kosten van de aanvullende verzekering berekend in twee groepen patiënten (van reguliere huisartsen en van (aanvullend) complementaire huisartsen.

Kunstzinnige therapie bij angst

Heeft u last van angsten en beperkt dit uw levensgeluk? Kunstzinnige Therapie is een mogelijke behandeling. Deze therapie gaat uit van uw eigen kracht en maakt gebruik van tekenen, boetseren en schilderen.

Kunstzinnige therapie bij gehechtheidsproblemen

Vanuit expertkennis is een behandelmodule kunstzinnige therapie (muziek en beeldend) voor kinderen met een gehechtheidsprobleem ontwikkeld.

Kwalitatief onderzoek klantervaringen AG-therapieën

Het in kaart brengen van de klantervaringen bij specifieke therapieën bij specifieke indicaties als basis voor verdere communicatie naar verwijzers en patiënten.

Mazelenonderzoek- 1ste fase

102 ouders van kinderen die een mazelenepisode hebben doorgemaakt tussen mei 2013 en maart 2014 namen door middel van het invullen van een online vragenlijst deel aan het onderzoek waarin de ervaringen met het doormaken van de mazelen en de begeleiding door de huisarts in kaart werden gebracht.

Promotietraject: Methodisch gebruik van kleur in de kunstzinnige therapie

In dit promotieonderzoek wordt de dynamiek van de kleuren rood, geel en blauw onderzocht met behulp van Goethe's fenomenologische methode en wordt deze methode vergeleken met de methode van de fenomenoloog Merleau Ponty.

ROM-GGZ

Het ontwikkelen van een aanvullende vragenlijst voor de Routine outcome monitoring (ROM) pilot van GGNet, om de kwaliteit van de aanvullende antroposofische zorg in de psychiatrie (bij Stichting Urtica en de Lievegoed Zorggroep) te monitoren en te evalueren.

Uitwendige Therapie

In dit onderzoek zijn twee vragenlijsten (een verpleegkundigen- en een patiëntenvragenlijst) ontwikkeld waarmee de vooruitgang in de uitwendige therapie mee vastgesteld kan worden. In deze eerste fase worden de vragenlijsten ontwikkeld, op gezichtsvaliditeit en bruikbaarheid getoetst en de eerste routine outcome metingen gedaan.

Waardenonderzoek

Samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg een goed idee?

Hogeschool Leiden heeft onderzoek gedaan naar patiënten en gebruikers van complementaire zorg. Met complementaire zorg bedoelen we zorg die aanvullend wordt ingezet in combinatie met reguliere zorg. Dit onderzoek is een onderdeel van het promotieonderzoek van Evi Koster.

ZonMw project: zorgprogramma ontwikkeling en organisatie (Actieonderzoek-vervolg)

Vier gezondheidscentra werkten aan de professionalisering van hun organisatie, om de kwaliteit, doelmatigheid en transparantie van de zorg te vergroten. Specifieke aandacht was er voor de organisatie rondom diagnose gebonden zorg, in de vorm van (deels in het RAAK-project) ontwikkelde zorgprogramma's.

Zorgprogramma Depressie, een antroposofische benadering

De ontwikkeling van een zorgprogramma voor kanker met specifieke diagnose en behandelmodules, welke is gebaseerd op literatuuronderzoek en de expertise van de antroposofische artsen en therapeuten. Naast het zorgprogramma is een voorstel voor ROM (Routine Outcome Monitoringsysteem) van dit zorgprogramma geformuleerd.

Zorgprogramma Fysiotherapie bij schouderklachten, een antroposofische benadering

Ontwikkeling van een methodische aanpak bij schouderklachten door middel van fysiotherapie, gedifferentieerd vanuit een antroposofische benadering. Het streven is om vanuit de praktijk door planmatige monitoring bewijs voor de werkzaamheid te genereren.

Zorgprogramma Gehechtheidsproblemen, een antroposofische benadering

Dit programma geeft richtlijnen voor de zorg aan kinderen en hun ouders/opvoeders, hoe gehechtheidsproblemen bij kinderen te signaleren in de praktijk van therapeuten en andere hulpverleners. Het zorgprogramma biedt een plan voor diagnostiek en behandeling en hoe de zorg aan kinderen met gehechtheidsproblemen en hun ouders/opvoeders in de praktijk te volgen, 'te monitoren'.

Zorgprogramma Hooikoorts, een antroposofische benadering

Op basis van literatuuronderzoek en het in kaart brengen van expertkennis van antroposofische artsen en AG therapeuten is een Zorgprogramma hooikoorts ontwikkeld.

Zorgprogramma Kanker, een antroposofische benadering

De ontwikkeling van een zorgprogramma voor kanker met specifieke diagnose en behandelmodules, welke is gebaseerd op literatuuronderzoek en de expertise van de antroposofische artsen en therapeuten. En de ontwikkeling van een ROM (Routine Outcome Monitoringsysteem) voor dit zorgprogramma.