Pabo deeltijd - Spring

Lerarenopleiding Spring PO/VO

Pedagogisch meesterschap, opnieuw kijken naar onderwijs

Spring is een deeltijd lerarenopleiding waar je wordt opgeleid tot leraar voor scholen waarbij de pedagogiek centraal staat. Je maakt en geeft onderwijs aan kinderen of jongeren die opgroeien in de wereld van nu, met het oog op de wereld van morgen. Je vormt je tot een professionele leraar die onderzoekt wat het goede is om te doen op het juiste moment, ook in de ogen van het kind. Deze opleiding biedt jou de mogelijkheid om in twee tot vier jaar je lesbevoegdheid te behalen. Je kunt de opleiding volgen in een variant voor het primair onderwijs (PO) en een voor het voortgezet onderwijs (VO).

  • De PO-variant is gericht op scholen met een vernieuwend onderwijsconcept, binnenstadsscholen of op een reguliere school. Aan het eind van de opleiding ontvang je het diploma Leraar Basisonderwijs. 
  • De VO variant is gericht op scholen waar de ontwikkeling van de jongere in brede zin centraal staat en je als leraar je pedagogische kwaliteiten voorop zet. Aan het eind van deze opleiding ontvang je een tweedegraads lesbevoegdheid. 

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een zij-instroomtraject PO en een zij-instroomtraject VO, mits er plekken zijn op de scholen waar wij mee samenwerken. Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met Hieke van Til, e: [email protected]

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb je een brede blik op de wereld, houd je van zelf ontwikkelen en heb je idealen voor onderwijs? Bekijk dan de mogelijkheden van Spring. Bij Spring leer je om onderwijs te maken dat vormend is voor kinderen of jongeren, waarbij de focus niet alleen ligt op het behalen van leerdoelen, maar op de ontwikkeling van het gehele kind in zijn of haar omgeving. 

Er wordt eerst echt gekeken naar wie jij als persoon bent en wat bij jou past.

Cynthia Brand | student Spring

Je wilt bijdragen aan een waardevolle ontwikkeling van kinderen. Je leert graag met anderen en je ziet de wereld als een grote, rijke leeromgeving. Met een hbo-/wo-achtergrond kun je de opleiding versneld doorlopen. 

Meer informatie over de toelatingseisen, inschrijfprocedure en kosten van Spring vind je op de pagina Inschrijven en toelating.

Wat heeft de lerarenopleiding Spring je te bieden?

Onderwijs gaat over werken met mensen. Leraar zijn is een vak. Je komt elke dag in situaties waar een beroep gedaan wordt op jouw professionaliteit. Wat heeft dit kind nodig? Hoe zorg je voor verbinding in de groep? Wat laat je van jezelf zien aan kinderen? Wat doe je als een leerling niet weet welke kant hij op moet? Als leraar maak je steeds keuzes. Pedagogisch meesterschap helpt je om bewuste keuzes te maken. Je maakt hierbij gebruik van praktische en theoretische kennis én van jouw eigen ervaringen.

Vernieuwend, buiten de lijntjes, zelf nadenken.

Student Lisette Wester over Spring

Tijdens de opleiding ontwikkel je jouw eigen visie en een persoonlijke invulling van het leraarschap. Dat betekent dat je kennis hebt van wat er speelt in het onderwijs en daarbuiten, en hier ook kritisch op bent.

Studenten vertellen hun onderwijsideeën

Wat is onze werkwijze?

Je leert voor een belangrijk deel in de praktijk. Na een inleidende verkenning van wat onderwijs inhoudt, ontwikkel je op de opleidingsscholen de vaardigheden en kennis om onderwijs te verzorgen. Op de hogeschool leer je hoe je waardevol onderwijs ontwerpt en verbreed en verdiep je je kennis over pedagogiek, vakinhoud en -didactiek. In het laatste deel van de opleiding kun je jezelf verdiepen en specialiseren in een onderwerp van jouw keuze.

Het curriculum ontstaat mede vanuit de interactie tussen jou, medestudenten en opleiders. Met elkaar vormen we een leergemeenschap. Jouw inbreng en jouw vragen zijn hierbij dus ook van wezenlijk belang.

Ik krijg de mogelijkheid om mijn eigen visie vorm te geven.

Suzanne Waterman | student Spring

Meer weten?

Bekijk de informatie over de: