Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Hoe dragen organisaties en mensen bij aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving? Hoe bevorderen we ethische AI-toepassingen in organisaties? Hoe maken we Goed Bestuur mogelijk? Kunnen wij contouren van de nieuwe, waardengedreven economie vormgeven? Dit zijn vraagstukken waar het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren zich op richt. Met toepasbare kennis adviseren wij organisaties hoe zij de aandacht voor verschillen tussen mensen, een inclusieve- en veilige werkomgeving, integriteit en goed bestuur kunnen bevorderen. En daarbij op een verantwoorde manier omgaan met digitalisering.

houten huisje in hal met uitleg duurzaam organiseren

Onze onderzoeksprojecten

Als onderzoekers dragen wij bij aan het vormen van onze studenten tot de change agents die staan voor een toekomstbestendige samenleving. Die interdisciplinair en wendbaar zijn en complexe maatschappelijke uitdagingen aanpakken. 

We geloven in interdisciplinaire samenwerking en partnerschappen waarbij wij onderzoek, onderwijs en het werkveld nauw met elkaar verbinden. Wij oriënteren ons op de regio Leiden, en de provincie Zuid-Holland, en onze blik richt zicht steeds verder.

Citizens, Equality, Rights an Values Programme (CERV) 

In een internationaal consortium (o.a. gemeenten Rotterdam, Genua en Gent) onderzoeken de lector Diversiteit & Inclusie en docent-onderzoekers de ontwikkeling van een interventiemethodiek voor succesvolle aanpak diversiteit & inclusie. Deze methodiek is gebaseerd op 9 principes en een interdisciplinaire aanpak.

Water en Bodem: Sturend in de Omgevingswet 

In een consortium met gemeenten, hogescholen, omgevingsdienst, hoogheemraadschappen, waterschappen werken de lector Recht & Rechtvaardigheid en docent-onderzoekers aan een groot onderzoek dat partijen moet helpen te komen van omgevingsvisies tot omgevingsplannen, richting te geven aan duurzame watersystemen, en de samenwerking tussen provincies, gemeenten en waterschappen op het gebied van water en bodem te intensiveren.

Inclusiebeleving onder studenten TU Delft door onderzoeksgroep Diversiteit & Inclusie 

Onderzocht wordt hoe inclusief studenten hun onderwijsinstelling ervaren.

Samenwerken?

Het kenniscentrum onderhoudt een structurele samenwerking met de Nationale Politie. Deze samenwerking wordt vooral door de lector Diversiteit & Inclusie vormgegeven. Vanuit deze invalshoek zijn ook Rijksdepartementen, gemeenten en Universiteit Leiden opdrachtgevers. 

De lector Recht & Rechtvaardigheid heeft het Living Lab Omgevingswet geïnitieerd. Het kenniscentrum werkt hierin al meer dan vijf jaar samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk, de omgevingsdienst, het Hoogheemraadschap, de VNG, Adviesbureau Mees Ruimte & Milieu.

Tanja Neijboer

Programmamanager kenniscentrum Duurzaam Organiseren
Tanja Neijboer

Quickscan

Wil je weten hoe het er met jouw organisatie voor staat met diversiteit en inclusie? Benieuwd naar een gepaste aanpak die de gewenste resultaten oplevert? Onze onderzoekers voeren quickscans uit die inzicht geven in de stand van zaken rond diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie. 

Download de Quickscan

Quickscan Diversiteit & Inclusie door onderzoekers van het lectoraat

Rol en impact

collage foto's duurzaam organiseren

Het onderzoek vindt zijn doorwerking in het onderwijs, de praktijk en in de samenleving. 
Een aantal voorbeelden;

  • De quickscan Diversiteit & Inclusie die studenten Commerciële Economie in hun stagebedrijf doen.
  • Workshops Diversiteit & Inclusie voor studenten HBO-Rechten.
  • Departementen van de rijksoverheid maken gebruik van het format Diversiteit & Inclusie.
  • Er is input geleverd voor het SER-rapport ‘Tijd voor versnelling’.
  • Het kenniscentrum is partner van het kenniscentrum Mens en Organisatie van de Politieacademie.
  • In een consortium werkt de lector Recht & Rechtvaardigheid aan handvatten voor de Omgevingswet Sturend op Water en Bodem voor enkele gemeenten, hoogheemraadschappen en waterschappen.  

Onze resultaten en publicaties

Bekijk alle publicaties
doorloop in hogeschool, link lopen studenten, rechts zitten studenten achter computer

Thema's van Duurzaam Organiseren

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor het kenniscentrum een rode draad. De thema’s inclusie en rechtvaardigheid vallen onder de SDG’s.

Veiligheid

Toegankelijkheid, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn onderwerpen waar de lector Recht & Rechtvaardigheid in thuis is. De lector Diversiteit en Inclusie werkt veel samen met de Politie.

Ons team

Dina Zbeidy

Docent HBO-Rechten
Foto van Dina Zbeidy

Gerdo Kuiper

Lector Recht & Rechtvaardigheid
Foto van Gerdo Kuiper

Saniye Çelik

Lector Diversiteit & Inclusie
Saniye Çelik

Tanja Neijboer

Programmamanager
Tanja Neijboer

Tom Idema

Docent-onderzoeker Duurzaam Organiseren
Foto van Tom Idema

Nieuws

Mensenrechtenonderwijs: ‘legal gap’ in juridische hbo-opleidingen?

22 mei 2024 | Onderzoek
Volgens onderzoeker Dina Zbeidy komen mensenrechten in juridische hbo-opleidingen zeer beperkt aan bod. Zij onderzocht of er behoefte is aan meer kennis en onderwijs over dit onderwerp en of je kunt spreken van een ‘legal gap’ in het curriculum.
Lees meerover Mensenrechtenonderwijs: ‘legal gap’ in juridische hbo-opleidingen?
Afbeelding van het Mensenrechten symposium met Dina Zbeidy

Lector Saniye Çelik in NRC: Kandidatenlijsten Kamerverkiezingen moeten diverser

18 januari 2021 | In de media
Representativiteit vergroot de legitimiteit, betoogt Saniye Çelik, lector Diversiteit & Inclusie Hogeschool Leiden.
Lees meerover Lector Saniye Çelik in NRC: Kandidatenlijsten Kamerverkiezingen moeten diverser
Lector Saniye Celik op de hogeschool

Lector Saniye Çelik draagt bij aan twee podcasts over diversiteit

16 maart 2021 | Podcast
Er is in toenemende mate aandacht voor diversiteit en inclusie. Dat zien we om ons heen. In ons werk in het hbo, in de politiek en ook binnen organisaties zien we urgentiebesef toenemen.
Lees meerover Lector Saniye Çelik draagt bij aan twee podcasts over diversiteit
foto van Saniye Çelik
Meer nieuws