Hogeschool Leiden

Informatie voor werkgevers

Hogeschool Leiden is sterk in zorg- en welzijnsopleidingen. Onze opleiding Management in de Zorg is zo ingericht dat het mogelijk is om precies aan te sluiten op wat er nodig is in uw organisatie. Samen onderzoeken we welke leerroute het beste past bij de ervaring, leerbehoefte en persoonlijke situatie van uw medewerker(s). 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De bacheloropleiding richt zich op professionals in de zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van leidinggeven en management. 

Naast de bacheloropleiding bieden we ook een Management in de Zorg Associate degree aan voor medewerkers met de ambitie om meer de regie te pakken in hun werk en hun persoonlijke effectiviteit te versterken. 

Het is ook mogelijk om losse modules te volgen uit de bacheloropleiding en de Associate degree. Of om een opleidingstraject op maat (incompany) samen te stellen voor uw organisatie. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg (afwezig tot 20 maart), T: +31 (0)71 518 87 38, e: [email protected]

Heb je een vraag die niet kan wachten? Neem dan contact op Lorain Blaauwgeers – van Beekum op [email protected]. Houd er rekening mee dat reactie iets langer kan duren. Lorain is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Wat is de meerwaarde voor uw organisatie?

Na de bacheloropleiding Management in de Zorg is uw medewerker in staat sturing te geven aan processen en complexe vraagstukken op te lossen. Uw medewerker leert om veranderingen te initiëren en teamleden uit te dagen om te werken vanuit zelfsturing en eigen regie (coachend leiderschap). Hij of zij weet de juiste interne en externe partners bij elkaar te brengen van (verbindend en samenwerkend vermogen). Ook ontwikkelt uw medewerker zijn of haar competenties op het gebied van innovatief, bedrijfsmatig en methodisch handelen.

Binnen het opleidingstraject is er volop ruimte om te werken aan vraagstukken en praktijksituaties uit uw eigen organisatie. Uw medewerker analyseert actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn en leert direct om de vertaalslag te maken naar wat dit concreet betekent voor het beleid en de processen in uw organisatie. 

Hoe gaan we te werk?

De bacheloropleiding is een duaal traject dat werken en leren met elkaar combineert. Hierbij studeert uw medewerker flexibel, op een manier die bij hem of haar past. Het opleidingsprogramma is daarom opgebouwd uit verschillende componenten:

  • leren op de werkplek aan de hand van opdrachten;
  • online leren: er is een e-learningomgeving waarin de student altijd en overal beschikt over de lesstof, opdrachten en contact kan zoeken met medestudenten en docenten;
  • face-to-facebijeenkomsten bij de hogeschool met docenten en/ of medestudenten.

Afhankelijk van wat uw medewerker nodig heeft, wordt een eigen leerroute met passende leeractiviteiten samengesteld. De vaste lesdag is op donderdag. De invulling van deze dag verschilt.  Denk aan een bijeenkomst met de hele groep bij de hogeschool of een persoonlijk overleg met een docent. Maar er wordt ook vaak individueel of in leergroepen gewerkt aan een opdracht. Dat kan bij de hogeschool zijn, maar ook in de eigen werkomgeving, op een andere locatie of online. Ook buiten de vaste opleidingsdag zijn de docenten online en via e-mail bereikbaar voor vragen.

Hoe ziet het programma eruit?

Het opleidingsprogramma is vormgegeven in samenwerking met het werkveld en wordt continu aangepast aan de actualiteit. In principe is de duur van de bacheloropleiding vier jaar, maar de praktijk leert dat het vaak mogelijk is om de opleiding in twee jaar te doorlopen (zij-instroom). Dit geldt voor studenten die eerder al de Associate degree Management in de Zorg hebben behaald en alle studenten kunnen aantonen dat ze beschikken over het Associate degree-eindniveau. Meer hierover leest u op de pagina Inschrijven en toelating

De laatste twee jaar van de opleiding zijn opgebouwd uit zes modules: Ondernemerschap, Leiderschap, Human Capital, Transitie, Professionele leider en Onderzoek en Innovatie ( pdf, 1.87 MB ). Per module is de studiebelasting ongeveer 8 tot 10 uur per week. De meeste studenten volgen twee modules tegelijk.

Toetsing via bruikbare beroepsproducten

De toetsing bestaat uit verschillende beroepsproducten die altijd relevant zijn voor de eigen werkomgeving. Haalbaarheid en bruikbaarheid in de organisatie zijn hierbij belangrijke criteria. In het laatste jaar van de opleiding werkt uw medewerker aan twee vraagstukken/onderwerpen uit de eigen werkpraktijk. Eén daarvan wordt uitgewerkt in de vorm van een ondernemings-, innovatie- of verbeterplan. Bij het andere onderwerp is het noodzakelijk interne en externe partners bijeen te brengen om te zoeken naar oplossingen voor een complex vraagstuk. Beide producten zijn direct in te zetten binnen uw organisatie.

Wat wordt er verwacht van de werkgever?

Als werkgever faciliteert u het leren in de werkomgeving. Hierbij is het belangrijk dat uw medewerker voldoende mogelijkheden heeft om opdrachten uit te voeren in de praktijk. Een student kan deelnemen aan de bacheloropleiding met een baan van ten minste 20 uur per week in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening (minimaal op niveau mbo 4, met leidinggevende en/of coördinerende taken). Als werkgever sluit u daarom een overeenkomst (arbeidsleerovereenkomst) af met de werknemer en de opleiding voor de duur van het opleidingstraject.

Verder wijst de werkgever ook een managementcoach toe. Deze coach is binnen de instelling de mentor voor de student en is een rolmodel als manager. Hij of zij:

  • maakt in het spanningsveld werken en leren een afweging tussen de belangen van de organisatie en van de student-werknemer; 
  • onderhandelt over de noodzakelijke randvoorwaarden voor het realiseren van leersituaties voor de student-werknemer; 
  • ziet erop toe dat de organisatie de situaties aanbiedt die de student-werknemer in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren; 
  • zorgt ervoor dat relevante informatie en/of documenten toegankelijk zijn voor de student-werknemer; 
  • geeft concrete instructie en feedback bij de uitvoering van de praktijkopdrachten; 
  • stemt de begeleiding af op de mogelijkheden en de leerstijl van de student-werknemer. 

Wat zijn de kosten van de opleiding?

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. Meer informatie en de actuele bedragen vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving. 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding Management in de zorg, neem dan contact op met de opleidingscoördinator Milène Lochtenberg (aanwezig ma-di-do), T: +31 (0)71 518 87 38, e: [email protected].

Studenten zijn druk bezig

Inhoud hbo Management in de ZorgInschrijven en toelating Veelgestelde vragen