Lector Piet Hein Coebergh (PR & Social Media), lector Gerdo Kuiper (Recht en Rechtvaardigheid) en lector Saniye Çelik (Diversiteit)

Over het kenniscentrum

Door middel van praktijkonderzoek draagt het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren bij aan duurzame innovatie van de beroepspraktijk op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De keuze uit de vele SDG’s waar het centrum zich met praktijkonderzoek op richt, zijn gemaakt op basis van de behoefte vanuit de beroepspraktijk. Deze behoefte is zichtbaar geworden in de keuze van onze lectoraten.

De SDG’s waar het kenniscentrum zich op richt zijn:

  • Kennis en vaardigheden inbrengen die onze studenten moeten verwerven om duurzame ontwikkeling in de beroepspraktijk te bevorderen (SDG 4
  • Kennisontwikkeling rond gendergelijkheid binnen de politiek, de economie en het openbare leven (SDG 5)
  • Diverse partijen betrekken bij het complexe vraagstuk van de invulling van ‘de omgeving’ conform de visie van de Omgevingswet (inwerkingtreding 2021) ten aanzien van de energietransitie, industrie, innovatie & infrastructuur en duurzame steden en gemeenschappen (SDG 7, SDG 9 en SDG 11)
  • Stimuleren dat organisaties blijven innoveren, dat technische ontwikkelingen grote voordelen bieden, maar dat men ook rekening moet houden met de daarbij behorende risico’s (SDG 9)
  • Bedrijven stimuleren om duurzame ontwikkeling onderdeel te laten zijn van hun strategie, beleid en praktijk en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus (SDG 12)
  • Het ontwikkelen van kennis en inzicht voor organisaties om bij te kunnen dragen aan een vreedzame en inclusieve samenleving en het bevorderen van de toegang tot en de toegankelijkheid van het recht voor iedereen (SDG 16)

Wie werken er samen binnen het kenniscentrum

Het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren is een initiatief van de faculteit Management en Bedrijf van Hogeschool Leiden. Deze faculteit bestaat uit de opleidingen Communicatie, HBO-Rechten, Commerciële Economie, Sociaal Juridische Dienstverlening, Human Resource Management en Management in de Zorg. Ook bundelen de drie lectoraten van de faculteit de krachten om bij te dragen aan het gemeenschappelijke thema. Dit zijn het lectoraat Diversiteit, lectoraat PR & Social Media en het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid.

Maak kennis met het team van het kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Wisselwerking onderzoek en onderwijs

De onderzoeksresultaten van het kenniscentrum dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van studenten. Vice versa wordt het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met studenten, docenten en bedrijven. Het doel is om op deze manier een bijdrage te leveren aan het duurzaam en multidisciplinair denken van studenten, docenten en organisaties.

Meer weten?

Wil je meer informatie, zoek je ondersteuning of heb je een vraag over het thema ‘Duurzaam Organiseren’? Neem dan contact met ons op.

Thema Contactpersoon
Diversiteit Saniye Çelik
celik.s1@hsleiden.nl
+31 (0)6 25 709 780
Transparantie Piet Hein Coebergh
coebergh.p@hsleiden.nl
Rechtvaardigheid Gerdo Kuiper
kuiper.g@hsleiden.nl
+31 (0)6 39 439 940