Hogeschool Leiden

Diversiteit en transparantie

Binnen de onderzoekslijn Diversiteit en transparantie wordt er onderzoek gedaan naar beeldvorming, dialoog en organisatiewaarden in relatie met diversiteit.

Diversiteit en beeldvorming

Het imago van een organisatie is mede afhankelijk van het type mens dat als gezicht van de organisatie optreedt. Vragen die hierbij onder meer naar boven komen zijn: wat is de huidige versus gewenste diversiteit en wat is de huidige en gewenste beeldvorming inzake diversiteit?

Diversiteit en dialoog

Diversiteit in individuen, groepen en culturen vraagt om interne en externe communicatie waarin uiteenlopende stakeholders voorwaardig deelnemen. Dit past bij het in co-creatie met klanten en burgers het oplossen van organisatie- en maatschappelijke vraagstukken. Een vraag die hierbij past is bijvoorbeeld: welke diversiteit is beschikbaar dan wel gewenst bij een bepaalde organisatie om optimaal dialoog met stakeholders aan te gaan?

Diversiteit en organisatiewaarden

De visie en missie van een organisatie geven aan hoe een organisatie de toekomst ziet en wat een organisatie wil bereiken. De waarden van een organisatie geven aan wat een organisatie daarin belangrijk vindt qua principes en idealen. Waarden in organisaties vormen het fundament om verschillen (diversiteit) in de organisatie te verbinden. Om daartoe te komen is de vraag hoe divers waarden in organisaties zijn en hoe ze zich verhouden tot individuen en belanghebbenden.