Hogeschool Leiden

Rechtvaardigheid en transparantie

De onderzoekslijn Rechtvaardigheid en transparantie heeft betrekking tot onderzoek naar privacy en communicatie en de toegankelijkheid van het recht en communicatie.

Privacy en communicatie

Privacy en communicatie richt zich op onderzoek naar de ‘toegankelijkheid’ voor burgers van privacyverklaringen. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn organisaties verplicht om een privacyverklaring (privacy statement) op te nemen. Maar zijn deze verklaringen ‘toegankelijk’? Wordt er rekening gehouden met de verschillende niveaus van de ‘lezer’. Hier kan bijvoorbeeld gekeken worden naar verklaringen van verschillende bedrijven en overheidsorganen zoals advocatenkantoren, Juridisch Loket, Coolblue, BOL.com, AH, VUmc, maar ook gemeenten, UWV, IND, Nationale Ombudsman etc. Een vraag die daarbij naar voren komt is bijvoorbeeld: hoe ervaart de burger deze privacyverklaringen en wat betekent dit voor de privacy van de burgers?

Toegankelijkheid van het recht en communicatie

Er worden allerlei ‘instrumenten’ ingezet om het de burger 'makkelijker' te maken. Zowel digitale instrumenten: vergunningen via beslisbomen op websites als participatie door burgers bij de 'invulling' van wetgeving, zoals bij de omgevingswet. Een belangrijke vraag hierbij is: wanneer en hoe functioneert participatie? Een veel gebruikt instrument is de participatieladder om aan te geven op welke verschillende niveaus burgers kunnen participeren.  Hoe pakken dergelijke instrumenten uit in de praktijk?