Leadership strategy benchmarking

Publicaties

Het kenniscentrum Duurzaam Organiseren identificeert, bundelt, valoriseert en deelt kennis die voor de opleidingen in de Faculteit Management & Bedrijf relevant is. Meer hierover is te vinden in onderstaande publicaties van docenten en studenten van deze faculteit.

Een scriptieoverzicht van de afgestudeerden van Hogeschool Leiden vind je via de
HBO-kennisbank.

2020

2019

Bekijk het publicatie-overzicht van eerdere jaren