Hogeschool Leiden

Diversiteit en rechtvaardigheid

Binnen de onderzoekslijn Diversiteit en rechtvaardigheid wordt er onderzoek gedaan hoe diversiteit in verhouding staat tot de toegankelijkheid van het recht en rechtvaardigheid.

Door decentralisatie en digitalisering en de politieke wens van zelfredzaamheid is het de vraag of er nog sprake is van voldoende ‘toegankelijkheid’ van het recht voor de burger. 

Toegankelijkheid van het recht

Er wordt verwacht dat de burger om kan gaan met de vele digitale formulieren voor diverse aanvragen. Hoe ervaart de burger deze toegankelijkheid van het recht? Heeft de burger nog het gevoel dat hij ‘zijn’ recht nog kan halen?  En is er ook sprake van verschillende ervaringen/gevoelens t.a.v. de toegankelijkheid van het recht bij verschillende groepen:

  • man – vrouw
  • stad – platteland
  • hoog-, – laagopgeleid
  • etnische verschillen etc. 

Zodoende is het relevant om te onderzoeken hoe vanuit het perspectief van diversiteit de toegankelijkheid van het recht wordt ervaren.