Hogeschool Leiden

Onderzoekslijnen

Het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren doet onderzoek aan de hand van thema’s die aansluiten bij de beroepspraktijk. Denk aan duurzaamheid, innovatie, strategie, diversiteit, klanten, HRM, recht, mediation, benchmarking en leiderschap & communicatie. Deze thema’s zijn door de faculteit Management en Bedrijf geïdentificeerd en ontwikkeld als centrale thema’s voor onderzoek en onderwijs.

Valorisatie door thematische aanpak (praktijk)onderzoek

Met deze voor het beroepenveld en de hogeschool relevante thema’s, creëert het kenniscentrum een maximale aansluiting op de behoefte van de (beroeps)praktijk en daarmee een optimale valorisatie.

De hoofdlijn van het praktijkonderzoek ‘Leren en innoveren ten gunste van duurzaam organiseren’ is opgedeeld in vier onderzoekslijnen: 

 1. Diversiteit en transparantie
  Binnen de onderzoekslijn Diversiteit en transparantie wordt er onderzoek gedaan naar beeldvorming, dialoog en organisatiewaarden in relatie met diversiteit.
 2. Rechtvaardigheid en transparantie
  De onderzoekslijn Rechtvaardigheid en transparantie heeft betrekking tot onderzoek naar privacy en communicatie en de toegankelijkheid van het recht en communicatie.
 3. Circulaire economie en transparantie
  Vanuit de onderzoekslijn Circulaire economie en transparantie wordt er onderzoek gedaan in hoeverre organisaties duurzaam ondernemen en hier transparant over zijn en communiceren.
 4. Diversiteit en rechtvaardigheid
  Binnen de onderzoekslijn Diversiteit en rechtvaardigheid wordt er onderzoek gedaan hoe diversiteit in verhouding staat tot de toegankelijkheid van het recht en rechtvaardigheid.