Hogeschool Leiden

Onderzoekslijnen

Het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren doet onderzoek aan de hand van thema’s die aansluiten bij de beroepspraktijk. Denk aan duurzaamheid, innovatie, strategie, diversiteit, klanten, HRM, recht, mediation, benchmarking en leiderschap & communicatie. Deze thema’s zijn door de faculteit Management en Bedrijf geïdentificeerd en ontwikkeld als centrale thema’s voor onderzoek en onderwijs.

Valorisatie door thematische aanpak (praktijk)onderzoek

Met deze voor het beroepenveld en de hogeschool relevante thema’s, creëert het kenniscentrum een maximale aansluiting op de behoefte van de (beroeps)praktijk en daarmee een optimale valorisatie.

De hoofdlijn van het praktijkonderzoek ‘Leren en innoveren ten gunste van duurzaam organiseren’ is opgedeeld in vier onderzoekslijnen: 

  1. Diversiteit en transparantie
    Binnen de onderzoekslijn Diversiteit en transparantie wordt er onderzoek gedaan naar beeldvorming, dialoog en organisatiewaarden in relatie met diversiteit.
  2. Rechtvaardigheid en transparantie
    De onderzoekslijn Rechtvaardigheid en transparantie heeft betrekking tot onderzoek naar privacy en communicatie en de toegankelijkheid van het recht en communicatie.
  3. Binnen de onderzoekslijn Diversiteit en rechtvaardigheid wordt er onderzoek gedaan hoe diversiteit in verhouding staat tot de toegankelijkheid van het recht en rechtvaardigheid.

Onderzoeksvacatures

Het kenniscentrum Duurzaam Organiseren heeft regelmatig vacatures voor onderzoek, waaronder diverse kansen voor afstudeerders van opleidingen binnen en buiten Hogeschool Leiden.

Bekijk het actuele overzicht van onderzoeksvacatures