Symposium Hoezo Diversiteit 2017.

Lectorale rede ‘Diversiteit, de gewoonste zaak van de wereld?’

Op 19 juni 2018 sprak Saniye Çelik haar lectorale rede ‘Diversiteit, de gewoonste zaak van de wereld?’ uit op Hogeschool Leiden.

Verschil mag er zijn!

De essentie van diversiteit is: verschil mag er zijn! Geen enkel individu, geen enkele organisatie kan om verschillen heen. Diversiteit omvat alle aspecten waarop mensen zich van elkaar onderscheiden en elkaar kunnen versterken. Daarom hoort diversiteit vanzelfsprekend te zijn. Ze levert nieuwe inzichten en innovaties op én brengt kwaliteit en kracht met zich mee. 

“Het is prachtig hoe Saniye dit thema aanpakt. Met mensen met een verschillende achtergrond samenleven en samen werken is niet altijd voor iedereen even makkelijk, maar het is belangrijk dat we ons daarop inrichten om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en om de samenleving goed te laten functioneren.”

Henri Lenferink - burgemeester van Leiden

Maar er is ook een keerzijde: soms leidt diversiteit tot problemen en conflicten tussen mensen, óók in organisaties. Niet altijd en overal is er sprake van rozengeur en maneschijn. Maar waar wel? Er is nog flink wat werk aan de winkel om diversiteit tot de gewoonste zaak van de wereld te maken. 

Diversiteit, de gewoonste zaak van de wereld

In deze rede komen verschillende gezichtspunten aan de orde, plus de wegen die leiden naar inclusie in organisaties waarin iedereen verschillend mag zijn. Het lectoraat Diversiteit doet daar onderzoek naar.

“Op treffende wijze omschrijft onze voormalige politie-collega dr. Saniye Çelik diversiteit als de ‘gewoonste zaak van de wereld’. Dat geldt zeker ook voor de politie. Diversiteit raakt iedereen en dient onderdeel te zijn van de ‘gewone’ organisatieontwikkeling. Bij de aanbevelingen spreekt Saniye over een locomotief met wagons. Deze symboliek spreekt mij aan: een trein van diversiteit, die rijdt en niet meer tot stilstand komt!”

Liesbeth Huyzer - lid korpsleiding Nationale Politie

Meer lezen en zien over de lectorale rede?

Bekijk ook de video's van de lectorale rede: