Lector Saniye Çelik

Lector Saniye Çelik van lectoraat Diversiteit

Saniye Çelik is gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. Eerder studeerde ze personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In de 25 jaar dat Saniye Çelik in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid – waarvan 17 jaar bij de politie – heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineerde ze het diversiteitsbeleid van eerdere kabinetten voor de publieke sector.

Ze droeg bij aan de ontwikkeling van diversiteitsinterventies binnen overheidsorganisaties. Ze ontwikkelde methodieken en gaf trainingen over samenwerking en effectiviteit van politieteams. Naast haar functie als lector bij de hogeschool, werkt zij als regisseur van het leiderschapsprogramma voor burgemeesters bij het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden. Saniye is een gecertificeerd coach voor ambtenaren bij het Rijk en de politie.

Binnen het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren verricht en begeleidt Saniye praktijkgericht en interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van Diversiteit en transparantie en Diversiteit en rechtvaardigheid.