Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Diversiteit heeft betrekking op alle zichtbare en onzichtbare verschillen in de samenleving en raakt daarmee iedereen.

Wat is Diversiteit?

In de kern gaat het er om dat mensen verschillend mogen zijn en gewaardeerd worden om hun talenten en kwaliteiten. Publieke en private organisaties willen verschillen in mensen optimaal benutten om de effectiviteit van de organisatie te vergroten. Daarom zoeken ze steeds vaker mensen die het innoverend en lerend vermogen van organisaties versterken.

“Het HRM-jasje voor diversiteit is te krap. Diversiteit hoort een onderdeel te zijn van de totale organisatieontwikkeling.”

-

Wat doet het lectoraat?

Primair richt het lectoraat zich op kennisontwikkeling over diversiteit en inclusie in organisaties en de valorisatie van die kennis in het werkveld. Centraal staat de vraag hoe diversiteit en inclusie het leren en innoveren bevorderen en organisaties vooruit helpen.

Het lectoraat hanteert daarbij de interdisciplinariteit als leidraad en onderzoekt vraagstukken van diversiteit in organisaties vanuit verschillende disciplines als human resource management, organisatieverandering en leiderschap. Het lectoraat speelt daarbij in op actuele thema's in het veld.