Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Onderwijs

Het lectoraat Diversiteit & Inclusie maakt deel uit van de faculteit Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden, waardoor vrij eenvoudig verbindingen gelegd worden met de verschillende opleidingen binnen de faculteit. Dit is een pré, want thema's zijn meer dan ooit met elkaar verweven waardoor een integrale benadering nodig is. Zo geldt voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening dat toekomstige professionals in hun dagelijkse werk te maken hebben met een diversiteit aan cliënten. Ook in de communicatieopleidingen is het noodzakelijk om toekomstige professionals te equiperen met de nodige competenties over interculturele issues. En de opleiding Management in de zorg heeft in het kader van de kwaliteit van de dienstverlening steeds meer oog voor variëteit en maatwerk.

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van de onderzoeken worden gedeeld met alle opleidingen die de kennis kunnen gebruiken bij de inrichting van het onderwijs, de studiebegeleiding en bij de professionalisering van docenten. Ook krijgen studenten binnen alle opleidingsrichtingen van de faculteit Management & Bedrijf de mogelijkheid diversiteit als afstudeerthema te kiezen. Het lectoraat creëert stageplaatsen binnen de lopende onderzoekprojecten samen met het beroepenveld.