Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Onderzoek

Het lectoraat onderscheidt drie onderzoeksgebieden:

1. Leren en innoveren

Leren en innoveren gaat over de wijze waarop organisaties de samenwerking tussen verschillende mensen kunnen bevorderen om van elkaar te leren en samen te innoveren. Samenwerken en innovatief gedrag zijn daarbij een constante factor.

2. Inclusieve organisatie

Voorwaarden om te leren en te innoveren zijn een inclusieve cultuur van de organisatie en leiderschap. De binding van medewerkers met de organisatie vereist bovendien een gunstig organisatieklimaat en bij het managen van de verschillen is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende. Binnen deze onderzoekslijn wordt onder andere aandacht besteed aan empowerment van alle talenten in de organisatie en inclusief leiderschap.

3. Verbinding met de samenleving

Binnen deze onderzoekslijn gaat het over de organisatieomgeving. De achterliggende gedachte is dat duurzame relaties en ontmoetingen met een diversiteit aan klanten of burgers bijdragen aan de effectiviteit van de organisatie. Deze onderzoekslijn raakt de tweede onderzoekslijn 'inclusiviteit van de organisatie', maar gaat iets verder. Met inclusiviteit wordt gewerkt aan de interne organisatie, terwijl de onderzoekslijn 'verbinding met de samenleving' de connectie legt met de externe omgeving en het kunnen omgaan met steeds complex wordende diversiteitsvraagstukken