Jan Dirk de Jong

Lector Jan Dirk de Jong groeide op in Nijmegen en ontpopte zich als tiener al tot een beginnend onderzoeker. Hij besnuffelde in die tijd diverse (risico jeugd) groepen in de stad. Dat leverde angstige momenten op, maar bracht hem ook het inzicht dat juist je begeven in ongemakkelijke situaties boeiende kennis oplevert. Ook zijn studentenbijbaan in een Jordanese kroeg heeft Jan Dirk belangrijke ervaringen opgeleverd die hem later goed van pas kwamen in het doen van veldwerk op straat.

Jan Dirk de Jong

"Studieboeken leren je niet te oordelen, maar juist oordelen geeft helderheid en bevestigt dat je elkaar serieus neemt."

Jan Dirk de Jong

Boek ‘Kapot moeilijk’

Na zijn studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam mocht Jan Dirk een promotieonderzoek starten aan de Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Strafrecht en Criminologie, onder de begeleiding van zijn promotor Willem de Haan. Het onderwerp was ‘opvallend delinquent groepsgedrag onder (hoofdzakelijk) ‘Marokkaanse’ straatjongens in Amsterdam Nieuw-West’. Tijdens dit onderzoek was Jan Dirk in de gelegenheid om ook onderzoek te doen naar problematische jeugdgroepen in andere steden en andere wijken, onder meer in Zoetermeer voor de Politie Haaglanden. Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens deed in 2007 nogal wat stof opwaaien.

Internationaal netwerk onderzoekers Eurogang

Ook kreeg Jan Dirk de gelegenheid om veel internationale contacten op te doen op het gebied van onderzoek naar problematische jeugdgroepen (of ‘jeugdbendes’) door deel uit te maken van het wetenschappelijk collectief Eurogang. Jan Dirk was universitair docent Criminologie aan de VU in Amsterdam (tot 2012). Hij is eigenaar van adviesbureau Rebond. Sinds 2014 werkt hij als lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en als universitair docent bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.