Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Verbondenheid (AFGEROND)

Onderzoeksgroep Aanpak Jeugdcriminaliteit deed onderzoek naar de beleving van verbondenheid in de werkrelatie met professionals: gevoelens van gezien worden, erbij horen en ertoe doen (inclusie). In dit onderzoeksproject stond de vraag centraal in hoeverre deze beleving van inclusie van belang is voor jeugd uit de doelgroep van onze onderzoeksgroep, om te komen tot gedragsverandering en recidivevermindering.

illustratie jeugdbendes op straat

Resultaten

  • Het project heeft geleid tot een innovatief instrument dat de beleving van verbondenheid meet in werkrelaties. Over dit nieuwe meetinstrument is inmiddels een aantal wetenschappelijke publicaties verschenen. Het instrument wordt ook gebruikt in meerdere gemeenten en bij een aantal praktijkinstellingen.
     
  • Het project heeft daarnaast bijgedragen aan praktijkgericht onderzoek naar de vraag wat die nieuwe inzichten vervolgens betekenen voor de dagelijks praktijk van professionals in het werkveld. Dat leidde weer tot vervolgvragen over de aansluiting van professionals met een werkzame 'professionele eigenheid' binnen een integrale aanpak (met name in relatie tot de succesfactoren regie, samenwerking en informatiedeling).

Meer weten? Ga naar onze onderzoeksgroep Aanpak Jeugdcriminaliteit

Betekenis onderwijs

Alle inzichten en vervolgvragen zijn verwerkt in het praktijkonderwijs binnen Hogeschool Leiden. Zowel met literatuur voor studenten, als diverse inhoudelijke (gast)lessen voor de opleidingen Sociaal Werk (SW) en Toegepaste Psychologie (TP) (en soms voor andere faculteiten zoals Educatie of op andere hogescholen of universiteiten). De nadruk lag daarbij op de Minor Werken in het Jeugdveiligheidsdomein en de Master Jeugdzorg.

Het project heeft vooral bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwe onderwijsmodule 'de Grondhouding'. Deze module behandelt de houding van professionals in het contact richting hun cliƫnten binnen de gezinnen enerzijds, en richting hun partners binnen de integrale aanpak anderzijds.

Bekijk ook het vervolgonderzoek 'Betekenisvol' over de vraag hoe je daadwerkelijk positief perspectief kan bieden vanuit die verbondenheid in een (samen)werkrelatie.

Contact

Jan Dirk de Jong

Lector onderzoeksgroep Aanpak Jeugdcriminaliteit
Foto van Jan Dirk de Jong

Meer informatie over onze lector? Bekijk het profiel van Jan Dirk de Jong. Meer algemene informatie is ook te vinden bij onze Onderzoeksgroep Aanpak Jeugdcriminaliteit, onderdeel van kenniscentrum Samen Redzaam.

illustratie meisje die bloem in handen houdt, bij aanpak jeugdcriminaliteit