Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Specialistisch jeugdwerk voor aanpak '2%' van jeugdcriminelen

Om de '2%’ van de jeugdcriminaliteit beter aan te kunnen pakken, is een ander type jeugdwerker nodig dan doorgaans in het reguliere jongerenwerk wordt aangeboden. Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden, pleit voor specialistisch jeugdwerk: "Het moet een essentiële schakel gaan vormen voor deze 2% jongeren in de beginfase van hun delinquente carrière die anders in de zware criminaliteit dreigen te belanden of daarin verder doorgroeien."

illustratie bij onderzoeksgroep aanpak jeugdcriminaliteit, 2 jongensprofielen met pet

Onze aanpak

We willen onderzoeken wat precies de werkzame bestanddelen zijn van dit soort specialistisch jeugdwerk, in termen van wat werkt, wie werkt en de waarborging van de preventieve werkzaamheden. Daarbij is het van belang om de impact van alle interventies goed te meten en te kijken naar de bezoldiging van zowel jeugdwerkers als de jongeren zelf. Op dit moment is het Leidse lectoraat al actief in 28 gemeenten waar een QuickScan veelbelovende resultaten laat zien. In het voorjaar van 2024 lanceert het lectoraat op basis daarvan een nieuw onderzoeksplan voor specialistisch jeugdwerk voor de 2%. 

We hoeven niet jaren te wachten op bruikbare uitkomsten. We doen praktijkgericht onderzoek en dat levert continu resultaten op die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Ons team rondde eerder al vanuit Hogeschool Leiden  een voorbereidend onderzoek af, zonder verworven financiering. 
De opbrengsten staan in het gepubliceerde boek
Specialistisch jeugdwerk voor de 2%. Over plus-preventie tussen jongerenwerk en jeugdzorg
Op basis van de bevindingen start een kleinschalig, gesubsidieerd onderzoeksproject in een aantal gemeenten over preventie voor de 2%. Daarnaast wordt naar langdurige subsidie gezocht voor een grootschalig onderzoek naar specialistisch jeugdwerk dat vanaf 2024 moet gaan plaatsvinden in meerdere gemeenten voor de komende jaren.

Ons doel

Het lectoraat doet sinds 2014 onderzoek naar werkzame bestanddelen bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. In deze periode ontwikkelde De Jong mede het Meetinstrument Verbondenheid, dat de kwaliteit van de werkrelatie tussen jeugdprofessionals en hun doelgroep inzichtelijk maakt. Over wat werkt qua preventie voor de 2% is nog weinig bekend. De Jong en zijn onderzoeksteam willen hun huidige expertise benutten om de ontbrekende kennis te verzamelen. Het doel is jongeren in deze 2%-doelgroep meer perspectief te bieden en zo de kans op een criminele carrière te verkleinen. 

Jan Dirk de Jong

Lector Onderzoeksgroep Aanpak Jeugdcriminaliteit
Foto van Jan Dirk de Jong
illustratie hangjongeren, donker, graffitistijl

Publicaties en nieuws

Jong, J.D. de & Wit, N. de m.m.v. Moussaid, Y. & Sahetapy, I. (2023). Specialistisch jeugdwerk voor de 2%. Over plus-preventie tussen jongerenwerk en jeugdzorg. Leiden: Hogeschool Leiden, lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit.

In de media;

Achtergrond

Jan Dirk de Jong: "Het werken met deze doelgroep is werken op Champions League-niveau". "Dat vraagt om een specialistisch jeugdwerker die altijd bereikbaar is, sensitief en present in bejegening, met gezag en de mogelijkheid perspectief te bieden." Onze lector, tevens socioloog en criminoloog, doet al jaren onderzoek naar de zogeheten 2%-doelgroep: een neutralere term voor (hoog)risicojeugd waarbij al zorgwekkende, forensische signalen zichtbaar zijn en waarbij preventie nog effect kan hebben. Een bewezen efficiënte aanpak voor deze doelgroep ontbreekt, waardoor deze jongeren onvoldoende bereikt en geholpen worden. De Jong betoogt, samen met onderzoeker Nienke de Wit, dat daarom een nieuwe visie nodig is én meer onderzoek. 

 

 

 

 

Meer informatie over onze lector? Bekijk het profiel van Jan Dirk de Jong. Meer algemene informatie is ook te vinden bij onze Onderzoeksgroep Aanpak Jeugdcriminaliteit, onderdeel van kenniscentrum Samen Redzaam.