In een speciale tijdschriftenkast liggen vakbladen.

Position paper over learning communities in Science Guide

22 december 2021 - Lector Chris Wallner schreef met collega’s van Windesheim een position paper over learning communities en haalde zo Science Guide afgelopen week.

Regieorgaan SIA, NWO en de Topsectoren zetten stevig in op de ontwikkeling van Learning Communities: publiek-private samenwerkingen die leren, werken en innoveren combineren. Het blijkt echter lastig om een vinger achter de precieze aard van deze leergemeenschappen te krijgen. “De vraag vanuit de praktijk vormt de basis voor de inrichting van een Learning Community, dus we merken in de praktijk dat de duur, de omvang of het doel tussen Learning Communities verschilt.”

De organisaties willen in de komende tien jaar een groei van zowel de impact van Learning Communities als van de kennis over deze samenwerkingsverbanden. Het position paper over Learning Communities (gepresenteerd tijdens een conferentie) geeft een aantal inkijkjes.

Lees het artikel op Science Guide.