Welkom op Hogeschool Leiden

Samen Werken, Samen Leren in de zorg voor jeugd

In het leernetwerk Samen Werken, Samen Leren in de zorg voor jeugd leren onderwijs, onderzoek, praktijk, jongeren en ouders met en van elkaar, om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren. 

In het leernetwerk komen per deelnemende praktijkorganisatie stagiairs, hun begeleiders vanuit de jeugdzorgpraktijk en de begeleidende docenten samen. Ook zijn jongeren en ouders aanwezig of worden op een andere wijze betrokken (door interviews, een video, of iets dergelijks). De bijeenkomsten worden zo opgezet dat deelnemers met en van elkaar kunnen leren.

De deelnemers bepalen met elkaar welke leervragen centraal staan. Er wordt bijvoorbeeld casuïstiek uit de praktijk of een inhoudelijk thema besproken, een moreel beraad gehouden of er wordt een werkbezoek georganiseerd. 

Leernetwerk vast onderdeel van het onderwijs

Het leernetwerk Samen Werken, Samen Leren is, met subsidie van ZonMw, onder leiding van Hogeschool Leiden, opleiding Sociaal Werk en de Master Jeugdzorg, met samenwerkingspartners van de Werkplaats SAMEN opgericht. Met ingang van september 2020 is het leernetwerk een vast onderdeel van het onderwijs voor de derdejaars studenten Sociaal Werk, profiel jeugd, van Hogeschool Leiden.

Naast het leernetwerk bij de deelnemende praktijkorganisaties is een leernetwerk Samen Opleiden gestart. In dit leernetwerk komen deelnemers van Hogeschool Leiden (Sociaal Werk & Master Jeugdzorg), de Haagse Hogeschool en jeugdzorgorganisaties uit Zuid-Holland met als doel om gezamenlijk (toekomstige) professionals nog beter op te leiden. Ook dit leernetwerk maakt gebruik van ervaringskennis van jongeren, ouders en studenten en inbreng van kennis vanuit onderzoek van o.a. de Werkplaats SAMEN, lectoraten van de hogescholen.

Hogeschool Leiden

Meer weten over het leernetwerk?