Hogeschool Leiden

Wijzer in de Wijk

Het doel van 'Wijzer in de Wijk'

Wijzer in de Wijk wil een effectieve, integrale wijkaanpak opleveren waarmee gemeenten samen met inwoners kunnen werken aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden in kwetsbare wijken.

Op de website van Wijzer in de Wijk staat meer informatie over het project.

Hoe pakt Hogeschool Leiden dit onderzoek aan?

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden werken al enige tijd aan het wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden. Ondanks alle inspanningen verdwijnen de achterstanden niet. Als samenwerkingsverband Wijzer in de Wijk willen we daarom samen met inwoners en lokale partners een duurzame, integrale wijkaanpak ontwikkelen die wél werkt. De focus ligt daarbij op Positieve Gezondheid en samen leren.

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap draagt vanuit haar expertise bij aan de ontwikkeling en begeleiding van de lokale learning communities voor de integrale aanpak in de wijk, het leren van en met elkaar tussen gemeenten en het participatieve (onderzoeks)aanpak van het monitorplan.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit onderzoek vloeien via de betrokken docent-onderzoeker terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases en opdrachten. Ook zal dit onderzoek leiden tot een aantal publicaties en bijeenkomsten.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Wijzer in de Wijk is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, Hogeschool Leiden, Zorgbelang Inclusief, RIVM, GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden.

Wat zijn de verwachte resultaten?

De Wijzer in de Wijk Wegwijzer: https://www.wijzerindewijk.nl/
Hier delen we ervaringen, kennis en instrumenten om integrale samenwerking in de wijk tot stand te brengen.

Looptijd

Oktober 2018 - januari 2023 

Financier

ZonMW, programma Preventie – Aan de slag met preventie in uw gemeente.