Studenten maken nog iets af

Onderzoek

De onderzoeksprojecten van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap richten zich op de nieuwe welzijn- en zorgprofessional. In het streven naar een hervorming van de langdurige zorg is een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht.

In onderstaande video legt Lector Suzan van der Pas uit welke thema's belangrijk zijn binnen het lectoraat. Denk daarbij aan innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijzen binnen het sociaal domein om ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten te helpen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan hun bewoners, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en sociaal kunnen blijven meedoen. Om te onderzoeken hoe hier in de praktijk het beste vorm aan kan worden gegeven zijn Wmo-werkplaatsen in het leven geroepen. Sinds 2014 doet ook Hogeschool Leiden mee in de vorm van de Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden, en werkt daarmee samen met de Haagse Hogeschool.

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag - Leiden (voorheen Wmo-werkplaats)

De werkplaats Sociaal Domein Den Haag - Leiden (voorheen Wmo-werkplaats Den Haag - Leiden) is een regionaal kennisnetwerk waarin het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden, de Haagse hogeschool, en diverse instellingen op het terrein van welzijn en zorg samenwerken aan onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein. Lees hier meer over de Werkplaats Sociaal Domein.