Studenten maken nog iets af

Onderzoek

De onderzoeksprojecten van het lectoraat Sociale Innovatie richten zich op drie gebieden:

Innovatie door leren en samenwerken

Innovaties worden meestal niet door individuen tot stand gebracht, maar vereisen de inzet van verschillende belanghebbenden. Het van elkaar leren en samenwerken leidt zowel tot een versterking van de noodzaak tot verbetering als de mogelijkheid voor innovatie.

Integraal wijkgericht werken

Samenwerking tussen professionals uit het sociaal en gezondheidszorgdomein draagt bij aan innovatie en effectieve hulp en dienstverlening, zodat mensen zo lang mogelijk gezond, gelukkig en vitaal thuis kunnen blijven wonen en kunnen participeren. Binnen deze onderzoekslijn wordt onder andere aandacht besteed aan interprofessionele samenwerking, co-creatie met bewoners en de bijdrage daarvan voor een integrale wijkgerichte aanpak.

Ondernemen in het sociaal domein

De sociale professional speelt in toenemende mate een cruciale rol in de nieuwe verhoudingen tussen overheid en de bewoner die zijn ontstaan door de transities in het sociaal domein. Om een bijdrage te leveren aan sociale innovatie is een ondernemende basishouding nodig. Binnen deze onderzoekslijn wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkeling van sociaal ondernemende basishouding door zorg- en welzijnsprofessionals.