Studenten willen graag de opdracht goed uitvoeren

Onderwijs

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap werkt samen met de volgende opleidingen:

  • Sociaal Werk
  • Toegepaste Psychologie
  • Fysiotherapie
  • Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie)
  • Verpleegkunde

Daarnaast werkt het lectoraat samen met het kenniscentrum Samen Redzaam en diverse lectoren binnen de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van de nieuwe professional die in het werkveld nodig is.

Studenten en het lectoraat

Studenten van beide hogescholen krijgen naast het volgen van onderwijs de kans om in buurten / wijken in organisaties stage te lopen of onderzoek te doen. Zij werken aan onderzoek of aan welzijns- en/ of zorgopdrachten in samenwerking met buurtbewoners, professionals, ervaringsdeskundigen, medewerkers van gemeenten, docenten en onderzoekers. Zo maken ze direct kennis met nieuwe vraagstukken die er in de praktijk leven als gevolg van de transformaties die plaats vindt op het terrein van wonen, zorg en welzijn. In de Werkplaats Sociaal Domein werken ze samen met professionals aan vraagstukken.