Publicaties in het Mediacentrum

Publicaties

Bekijk het overzicht van alle publicaties van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap.

2021

 • Bernards B.J.T.H., Groeneveld S.M., Van der Pas S., & Van der Voet J. (2021), (F)actsheet: Innovatievermogen in de Wmo-wijkteams ( pdf, 860 KB ). (Public Administration, FGGA, Leiden University).
 • De Vries, I., Hoos, N., & Van der Pas, S. (2021). Hulpverlenen met een gesprekstool ( pdf, 247 KB ). In De Wit, T., Vissenberg, C., Hoijtink, M., Dekker, W., Ham, M., Van Oostrum, D., Feddema, A., et al. (Red.), Op afstand nabij: Hoe een crisis leidt tot nieuwe inzichten in het sociaal domein (pp 37-39). Werkplaatsen Sociaal Domein.
 • Jaspers, C., & Weerman, A. (2021). Armoede en geestelijke gezondheidszorg In T. Witte (Red.), Armoede en sociale uitsluiting, beleid en sociaal professional aanpak (pp. 119-131). Bussum: Uitgeverij Coutinho.
 • Van Hoof, J., Rusinovic, K. M., Tavy, Z. K. C. T., van den Hoven, R. F. M., Dikken, J., van der Pas, S., Kruize, H., et al. (2021). The Participation of Older People in the Concept and Design Phases of Housing in The Netherlands: A Theoretical OverviewHealthcare9(3), 301.
 • Van der Pas, S. (2021). Armoede en gezondheid. In T. Witte (Red.), Armoede en sociale uitsluiting, beleid en sociaal professional aanpak (pp. 119-131). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

2020

2019

 • Bernards, B. (2019). Omgaan met regels in het sociaal domein: De bureaucratie in de praktijk. Gedownload van: https://www.bestuurskunde.nl/2019/05/16/omgaan-met-regels-in-het-sociaal-domein-de-bureaucratie-in-de-praktijk/
 • Bernards, B., Groeneveld, S., Van der Pas, S., & Van der Voet, J. (2019). Onzekerheid in het sociale domein ( pdf, 271 KB ) [factsheet]. 
 • Bernards, B., Groeneveld, S., Van der Pas, S., & Van der Voet, J. (2019). Regels in de JMO-teams ( pdf, 343 KB ) [factsheet]. 
 • De Vries, I., (2019). Exploring the personal drive behind small social-venture set-ups in the Netherlands: Encounters with local help and hindrance (p. 75-94). In Maher, C. Handbook of Research on Value Creation for Small and Micro Social Enterprises. Hershey, PA: IGI Global.
 • Van der Pas, S. & De Vries, I. (2019). SDG 1: No poverty: Building social and environmental sustainability through social entrepreneurship in social work practice. (p. 36-55). In Rinkel, M., & Powers, M. Social work: Promoting community and environmental sustainability: A workbook for global social workers and educators. Vol. 3. International Federation of Social Workers, Switzerland.
 • Van der Pas, S. & De Vries, I. (2019). SDG 1: No poverty: Building social and environmental sustainability through social entrepreneurship in social work practice. (p. 36-55). In Rinkel, M., & Powers, M. Social work: Promoting community and environmental sustainability: A workbook for global social workers and educators. Vol. 3. International Federation of Social Workers, Switzerland.
 • ​​​​​​​Van Vliet, J., Van der Pas, S., Gussekloo, J. (2019). Burenhulp, een kans op hulp vlakbij. Geron 21 (1).
 • Von Faber, M., Roes, T., Van der Pas, S. (2019). Vitaliteit en langer zelfstandig (thuis) kunnen wonen: ouderen als co-researcher. Geron 21 (1).

2018

2017

2016

 • Van der Pas, S. (2016). Kansen voor de zorg: innovatie en nieuwe businessmodellen in het sociaal domein (p. 183-185). In Blauwhof, G. Nieuwe businessmodellen en nieuwe economie. Academisch Uitgeverij Eburon, Den Haag.

2015

Zie ook:  Lijst van publicaties van Suzan van der Pas.