Hogeschool Leiden

Verborgen armoede

Het bereiken van mensen in verborgen armoede

Vanuit het werkpakket Sociaal Vitaal is in samenwerking met de gemeente Den Haag een aanpak ontwikkeld om mensen in verborgen armoede te bereiken. Het ministerie van VWS heeft opgeroepen tot deze Challenge, waar meerdere gemeenten mee aan de slag zijn gegaan.

Totstandkoming onderzoek

De gemeente Den Haag heeft contact gezocht met bewoners van de stad die al lange tijd kampen met betalingsachterstanden en die al zeker vijf jaar zijn opgenomen in de zogeheten wanbetalersregeling. Dit betekent dat zij langlopende schulden hebben bij hun zorgverzekeraar.

Voortgang project

Ondanks hun langlopende schulden blijft de groep met betaalachterstanden vaak buiten het zicht van (schuld)hulp. Binnen dit project is daarom een intensieve, outreachende aanpak ontwikkeld om beter met hen in contact te komen en te blijven. We hebben deze aanpak in de praktijk ontwikkeld. Het lectoraat Sociale Innovatie heeft dit leerproces met actie-onderzoek begeleid. Zij hebben onderzocht hoe ze deze groep het best kunnen bereiken, met welke problemen zij kampen en hoe ze hen het beste kunnen ondersteunen. Het is met deze aanpak gelukt om mensen te bereiken die zelf geen hulp zouden hebben gezocht.

In het door ons ontwikkelde werkpakket zie je dit leerproces en bijbehorend stappenplan in kaart gebracht. Meer weten? Bekijk de bronnen voor meer informatie over dit project en onze aanpak.

Extra bronnen